Visa allt om International Time Service, ITS Aktiebolag
Visa allt om International Time Service, ITS Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 091 23 869 26 849 24 065 2 840 28 1 513 1 152 23 395 27 154
Övrig omsättning 21 68 164 - 144 97 - - 159 -
Rörelseresultat (EBIT) 252 342 241 348 -330 -384 -350 -1 358 -875 -512
Resultat efter finansnetto 1 032 698 254 492 130 121 946 -194 1 154 1 590
Årets resultat 967 967 163 595 10 -11 640 425 900 1 199
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 617 2 475 2 913 2 185 5 629 5 936 6 982 6 839 6 206 9 858
Omsättningstillgångar 10 719 9 250 10 281 9 224 5 302 5 270 4 615 4 521 4 805 11 735
Tillgångar 12 335 11 724 13 193 11 409 10 931 11 206 11 597 11 360 11 010 21 593
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 109 10 392 9 575 9 562 8 967 9 107 9 238 8 748 8 412 18 172
Obeskattade reserver 992 1 262 1 303 1 528 1 845 1 719 1 698 2 296 2 406 2 556
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 234 71 2 316 319 119 380 661 316 192 864
Skulder och eget kapital 12 335 11 724 13 193 11 409 10 931 11 206 11 597 11 360 11 010 21 593
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 100 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 146 162 124 75
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 28 66 69 69 86 86 136 150 149 52
Utdelning till aktieägare 160 250 150 150 0 150 120 150 90 180
Omsättning 8 112 23 937 27 013 24 065 2 984 125 1 513 1 152 23 554 27 154
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 046 11 935 13 425 12 033 1 420 14 757 576 11 698 13 577
Personalkostnader per anställd (tkr) 32 51 44 44 58 59 159 169 199 73
Rörelseresultat, EBITDA 490 580 342 422 -167 -109 -75 -1 083 -599 -336
Nettoomsättningförändring -66,10% -11,10% 11,57% 747,36% 10 042,86% -98,15% 31,34% -95,08% -13,84% -%
Du Pont-modellen 8,37% 5,98% 1,93% 4,36% 1,24% 1,10% 8,17% -0,64% 10,81% 7,68%
Vinstmarginal 12,77% 2,94% 0,95% 2,07% 4,79% 439,29% 62,66% -6,34% 5,09% 6,11%
Bruttovinstmarginal 9,03% -3,33% 1,55% 2,83% -1,69% 100,00% 26,83% -49,31% -0,16% -0,18%
Rörelsekapital/omsättning 129,59% 38,46% 29,67% 37,00% 182,50% 17 464,29% 261,34% 365,02% 19,72% 40,03%
Soliditet 96,33% 97,03% 80,28% 93,68% 94,47% 92,57% 90,45% 91,56% 92,14% 92,68%
Kassalikviditet 2 434,62% 3 807,04% 229,66% 1 041,69% 2 080,67% 588,42% 312,56% 702,53% 979,17% 1 045,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...