Visa allt om Elnöknek Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -87 -67 -79 -84 -104 0 -29 -223 0 0
Resultat efter finansnetto -87 -67 -79 -84 -130 -82 -29 -224 -328 -657
Årets resultat -87 -67 -79 -84 -30 -82 -29 1 276 2 472 2 843
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 41 71 0 0 0
Omsättningstillgångar 4 5 0 0 3 1 1 1 364 5
Tillgångar 4 5 0 0 3 42 72 1 364 5
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 804 -2 717 -2 650 -2 571 -2 486 -2 457 -2 374 -2 345 -3 621 -6 093
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 097
Kortfristiga skulder 2 808 2 722 2 650 2 571 2 490 2 498 2 447 2 346 3 984 0
Skulder och eget kapital 4 5 0 0 3 42 72 1 364 5
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -87 -67 -79 -84 -104 0 -29 -223 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -70 100,00% -54 340,00% -% -% -82 866,67% -5 850,00% -3 297,22% -234 500,00% -994,78% -121 860,00%
Kassalikviditet 0,14% 0,18% 0,00% 0,00% 0,12% 0,04% 0,04% 0,04% 9,14% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...