Visa allt om Lugal AB
Visa allt om Lugal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 548 215 0 0 0 1 474 2 001 2 577 3 338 2 698
Övrig omsättning - - - - 4 29 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 102 46 -2 -2 -12 22 -33 22 154 165
Resultat efter finansnetto 101 46 -2 -2 -12 16 -41 26 157 163
Årets resultat 78 37 -2 -2 -20 11 -4 3 110 113
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 246 20 0 0 0 0 196 245 275 226
Omsättningstillgångar 137 227 93 95 110 397 296 291 415 270
Tillgångar 383 247 93 95 110 397 492 536 690 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 208 130 92 94 96 165 155 158 256 236
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 41 26 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 175 117 0 1 14 231 338 336 408 234
Skulder och eget kapital 383 247 93 95 110 397 492 536 690 496
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 323 243 304 426 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 302 129 0 0 0 59 424 525 762 454
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 102 27 0 1 3 155 18 295 404 253
Utdelning till aktieägare 30 0 0 0 0 50 0 0 100 90
Omsättning 548 215 0 0 4 1 503 2 001 2 577 3 338 2 698
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 548 215 - - - 737 667 859 1 113 899
Personalkostnader per anställd (tkr) 431 163 - 1 16 298 298 387 554 371
Rörelseresultat, EBITDA 102 46 -2 -2 -12 72 16 75 196 182
Nettoomsättningförändring 154,88% -% -% -% -100,00% -26,34% -22,35% -22,80% 23,72% -%
Du Pont-modellen 26,63% 18,62% -% -% -% 5,54% -6,71% 6,16% 23,77% 34,27%
Vinstmarginal 18,61% 21,40% -% -% -% 1,49% -1,65% 1,28% 4,91% 6,30%
Bruttovinstmarginal 99,82% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,93% 51,16% -% -% -% 11,26% -2,10% -1,75% 0,21% 1,33%
Soliditet 54,31% 52,63% 98,92% 98,95% 87,27% 41,56% 31,50% 34,99% 39,81% 51,35%
Kassalikviditet 78,29% 194,02% -% 9 500,00% 785,71% 171,86% 87,57% 86,61% 101,72% 115,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...