Visa allt om TIDNINGSPROFFS Bienen & Haventon Aktiebolag
Visa allt om TIDNINGSPROFFS Bienen & Haventon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 701 2 777 2 766 3 259 3 280 2 891 3 047 4 139 3 309 2 979
Övrig omsättning 28 - - - 6 36 4 - 3 11
Rörelseresultat (EBIT) 142 -94 16 422 270 122 449 541 348 -236
Resultat efter finansnetto 56 -238 -131 257 78 31 371 380 183 -363
Årets resultat 56 -117 1 133 45 19 193 278 183 -363
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 431 4 603 4 690 4 889 5 059 4 534 3 819 3 646 3 529 3 524
Omsättningstillgångar 215 154 286 288 101 374 99 130 130 68
Tillgångar 4 646 4 757 4 976 5 177 5 160 4 907 3 918 3 775 3 659 3 593
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 916 860 977 976 844 799 780 587 310 127
Obeskattade reserver 0 0 121 255 187 168 156 57 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 780 2 982 3 121 3 279 3 588 3 288 2 490 2 520 2 632 2 959
Kortfristiga skulder 950 915 757 667 542 653 492 612 717 507
Skulder och eget kapital 4 646 4 757 4 976 5 177 5 160 4 907 3 918 3 775 3 659 3 593
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 280 249 268 278 296 169 108 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 922 864 525 481 621 417 512 594 642 405
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 208 157 226 198 209 191 229 233 254 185
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 729 2 777 2 766 3 259 3 286 2 927 3 051 4 139 3 312 2 990
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 675 694 553 652 656 578 609 828 662 596
Personalkostnader per anställd (tkr) 299 270 216 199 229 186 208 186 201 157
Rörelseresultat, EBITDA 348 107 216 626 473 276 595 681 588 9
Nettoomsättningförändring -2,74% 0,40% -15,13% -0,64% 13,46% -5,12% -26,38% 25,08% 11,08% -%
Du Pont-modellen 3,10% -1,96% 0,32% 8,15% 5,23% 2,61% 11,46% 14,36% 9,57% -6,57%
Vinstmarginal 5,33% -3,35% 0,58% 12,95% 8,23% 4,43% 14,74% 13,09% 10,58% -7,92%
Bruttovinstmarginal 80,38% 77,53% 81,53% 81,37% 80,76% 82,32% 81,49% 64,00% 73,59% 73,98%
Rörelsekapital/omsättning -27,21% -27,40% -17,03% -11,63% -13,45% -9,65% -12,90% -11,65% -17,74% -14,74%
Soliditet 19,72% 18,08% 21,53% 22,48% 19,03% 18,81% 22,84% 16,64% 8,47% 3,53%
Kassalikviditet 22,63% 16,83% 37,78% 43,18% 18,63% 57,27% 20,12% 21,24% 18,13% 13,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...