Visa allt om SL Innovation Aktiebolag
Visa allt om SL Innovation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 511 0 0 0 0 25 0 6 2 805 4 124
Övrig omsättning 10 515 498 454 473 514 465 536 1 271 642
Rörelseresultat (EBIT) 312 235 195 145 -125 -127 -294 -441 -16 -434
Resultat efter finansnetto 194 5 250 7 637 -548 -2 051 -173 3 162 -1 128 -1 638 902
Årets resultat 101 3 723 7 540 -567 -2 077 -122 3 491 -1 001 -1 687 720
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 305 486 4 951 4 989 5 028 5 170 5 320 7 173 7 952 7 604
Omsättningstillgångar 7 457 10 417 16 107 8 709 9 479 11 497 11 589 6 619 8 291 11 281
Tillgångar 7 762 10 903 21 058 13 698 14 508 16 667 16 908 13 791 16 243 18 884
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 346 3 245 20 942 13 618 14 335 16 538 16 661 13 170 14 512 16 200
Obeskattade reserver 500 500 0 0 0 0 100 429 563 563
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 682 6 082 0 0 0 0 0 0 382 664
Kortfristiga skulder 1 233 1 075 116 80 173 128 148 193 786 1 458
Skulder och eget kapital 7 762 10 903 21 058 13 698 14 508 16 667 16 908 13 791 16 243 18 884
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 3 0 0 0 0 19 115 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 48 120 144 192 309 297 357
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 4 0 15 49 74 126 220 263 259
Utdelning till aktieägare 0 0 8 267 150 150 127 0 0 342 0
Omsättning 521 515 498 454 473 539 465 542 4 076 4 766
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 25 - 2 935 1 375
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 217 330 190 237 240
Rörelseresultat, EBITDA 351 274 234 184 16 23 -144 -291 146 -274
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -99,79% -31,98% -%
Du Pont-modellen 9,53% -% -% -% -% 0,09% -% -2,58% 0,65% 5,37%
Vinstmarginal 144,81% -% -% -% -% 60,00% -% -5 933,33% 3,74% 24,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% 96,00% -% -633,33% 8,59% 9,14%
Rörelsekapital/omsättning 1 218,00% -% -% -% -% 45 476,00% -% 107 100,00% 267,56% 238,19%
Soliditet 48,13% 33,34% 99,45% 99,42% 98,81% 99,23% 98,98% 97,74% 91,84% 87,93%
Kassalikviditet 604,70% 968,93% 13 883,62% 10 883,75% 5 478,61% 8 981,25% 7 829,05% 3 422,80% 1 051,27% 771,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...