Visa allt om Klövern Lerum AB
Visa allt om Klövern Lerum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 439 3 315 3 644 3 430 2 547 8 584 9 047 8 645 8 858 8 794
Övrig omsättning - - - 1 2 - 157 - 987 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 664 1 345 1 039 1 574 -323 1 036 1 986 398 4 073 3 449
Resultat efter finansnetto 439 362 212 442 2 836 14 -1 408 518 1 526 2 113
Årets resultat 174 362 176 1 188 3 987 68 -3 159 370 1 090 205
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 359 14 534 15 116 16 035 16 152 74 822 88 239 95 429 96 535 55 078
Omsättningstillgångar 444 2 875 2 893 21 248 21 322 2 736 2 127 1 226 853 5 410
Tillgångar 13 803 17 409 18 009 37 283 37 474 77 558 90 367 96 656 97 387 60 488
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 535 9 361 8 999 8 823 7 635 8 873 8 806 10 998 10 628 10 038
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 932 932 1 129 1 296 1 296 1 296
Långfristiga skulder 0 0 0 20 850 20 850 49 000 73 050 70 200 70 450 37 675
Kortfristiga skulder 4 268 8 048 9 010 7 610 8 057 18 753 7 382 14 163 15 014 11 479
Skulder och eget kapital 13 803 17 409 18 009 37 283 37 474 77 558 90 367 96 656 97 387 60 488
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 112 678 414 468 450 430
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 45 232 192 192 162 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 16 113 209 186 173 217
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 500
Omsättning 3 439 3 315 3 644 3 431 2 549 8 584 9 204 8 645 9 845 8 794
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 4 292 9 047 8 645 8 858 8 794
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 521 832 878 819 795
Rörelseresultat, EBITDA 2 574 2 244 1 039 2 427 270 1 051 2 008 2 382 6 077 5 366
Nettoomsättningförändring 3,74% -9,03% 6,24% 34,67% -% -5,12% 4,65% -2,40% 0,73% -%
Du Pont-modellen 12,07% 7,74% 5,77% 4,23% 11,23% 2,94% 1,11% 3,78% 4,60% 6,14%
Vinstmarginal 48,44% 40,63% 28,54% 45,98% 165,17% 26,60% 11,10% 42,27% 50,61% 42,20%
Bruttovinstmarginal 48,39% 40,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -111,20% -156,05% -167,86% 397,61% 520,81% -186,59% -58,09% -149,65% -159,87% -69,01%
Soliditet 69,08% 53,77% 49,97% 23,66% 20,37% 11,44% 9,74% 11,38% 10,91% 16,60%
Kassalikviditet 10,40% 35,72% 32,11% 279,21% 264,64% 14,59% 28,81% 8,66% 5,68% 47,13%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...