Visa allt om Clubnet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -39 -28 -10 -15 -35 -33 -41 -44 -55
Resultat efter finansnetto -3 11 14 11 -16 -8 15 -28 -29 -24
Årets resultat -3 11 14 11 -16 -8 15 -28 -29 -24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Omsättningstillgångar 410 412 408 388 376 390 448 482 610 741
Tillgångar 410 412 408 388 376 390 448 482 612 744
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 395 399 388 374 362 378 435 471 598 727
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 4 4 2 2 2 0 1
Kortfristiga skulder 14 14 20 10 10 10 10 10 13 16
Skulder och eget kapital 410 412 408 388 376 390 448 482 612 744
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 5 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 26 16 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 2 0 0 0 0 0 1 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 50 100 100
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 29 18 - - 8 10 9 18 24
Rörelseresultat, EBITDA -10 -39 -28 -10 -15 -35 -33 -40 -43 -53
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,34% 96,84% 95,10% 96,39% 96,28% 96,92% 97,10% 97,72% 97,71% 97,72%
Kassalikviditet 2 928,57% 2 942,86% 2 040,00% 3 880,00% 3 760,00% 3 900,00% 4 480,00% 4 820,00% 4 692,31% 4 631,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...