Visa allt om Magazine Makers - MM Aktiebolag
Visa allt om Magazine Makers - MM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 980 812 686 1 099 1 124 848 832 744 818 821
Övrig omsättning - - - 46 - - - 27 - -
Rörelseresultat (EBIT) 48 -112 -74 285 188 33 36 118 57 35
Resultat efter finansnetto 46 123 -14 293 848 16 -11 157 70 46
Årets resultat 28 69 1 146 447 4 6 88 26 29
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 385 45 225 252 101 523 539 520 527 516
Omsättningstillgångar 1 421 1 753 1 442 1 966 1 817 409 425 434 377 495
Tillgångar 1 805 1 797 1 666 2 218 1 918 933 964 954 904 1 010
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 226 1 197 1 128 1 127 980 534 530 524 437 611
Obeskattade reserver 368 368 356 380 300 76 76 104 79 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 212 232 182 711 638 323 358 326 388 345
Skulder och eget kapital 1 805 1 797 1 666 2 218 1 918 933 964 954 904 1 010
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 247 322 - - 322 241 274 332
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 414 348 0 0 322 322 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 171 144 114 142 143 138 146 125 135 158
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 980 812 686 1 145 1 124 848 832 771 818 821
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 980 812 686 1 099 1 124 848 832 744 818 821
Personalkostnader per anställd (tkr) 616 533 362 489 520 451 459 393 431 529
Rörelseresultat, EBITDA 133 -112 -14 345 230 37 41 125 65 41
Nettoomsättningförändring 20,69% 18,37% -37,58% -2,22% 32,55% 1,92% 11,83% -9,05% -0,37% -%
Du Pont-modellen 3,32% 6,90% -0,30% 14,25% 45,67% 3,86% 4,36% 16,46% 7,74% 4,55%
Vinstmarginal 6,12% 15,27% -0,73% 28,75% 77,94% 4,25% 5,05% 21,10% 8,56% 5,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,85% 98,73% 97,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 123,37% 187,32% 183,67% 114,19% 104,89% 10,14% 8,05% 14,52% -1,34% 18,27%
Soliditet 83,82% 82,58% 84,37% 63,44% 62,62% 63,24% 60,79% 62,78% 54,63% 64,42%
Kassalikviditet 670,28% 755,60% 792,31% 276,51% 284,80% 126,63% 118,72% 133,13% 97,16% 143,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...