Visa allt om Benodet Bygg Aktiebolag
Visa allt om Benodet Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 330 430 270 357 345 624 473 237 354 216
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 45 28 -58 -59 -39 224 99 61 138 51
Resultat efter finansnetto 45 27 -57 -60 -40 223 95 58 127 38
Årets resultat 45 27 -57 -26 1 107 70 44 127 38
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 48 90 132 174 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 275 246 146 196 214 423 273 111 88 121
Tillgångar 275 252 193 286 346 597 273 111 88 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 197 167 140 197 223 222 157 87 44 -83
Obeskattade reserver 0 0 0 0 34 77 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 79 85 54 89 89 298 116 24 45 205
Skulder och eget kapital 275 252 193 286 346 597 273 111 88 121
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 72 0 61 - - - 93 10 27 12
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 72 0 72 77 42 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 23 19 23 24 13 29 3 8 3
Utdelning till aktieägare 50 0 0 0 0 0 42 0 0 0
Omsättning 330 430 270 357 345 624 473 237 354 216
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 330 430 270 357 345 624 473 237 354 216
Personalkostnader per anställd (tkr) 99 97 83 98 102 64 123 14 34 16
Rörelseresultat, EBITDA 51 70 -16 -17 3 260 99 61 138 59
Nettoomsättningförändring -23,26% 59,26% -24,37% 3,48% -44,71% 31,92% 99,58% -33,05% 63,89% -%
Du Pont-modellen 16,36% 11,11% -30,05% -20,63% -11,27% 37,52% 36,26% 54,95% 156,82% 42,15%
Vinstmarginal 13,64% 6,51% -21,48% -16,53% -11,30% 35,90% 20,93% 25,74% 38,98% 23,61%
Bruttovinstmarginal 91,52% 90,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 59,39% 37,44% 34,07% 29,97% 36,23% 20,03% 33,19% 36,71% 12,15% -38,89%
Soliditet 71,64% 66,27% 72,54% 68,88% 71,69% 46,69% 57,51% 78,38% 50,00% -68,60%
Kassalikviditet 348,10% 289,41% 270,37% 220,22% 240,45% 141,95% 235,34% 462,50% 195,56% 59,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...