Visa allt om Benodet Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 430 270 357 345 624 473 237 354 216 186
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 28 -58 -59 -39 224 99 61 138 51 5
Resultat efter finansnetto 27 -57 -60 -40 223 95 58 127 38 -8
Årets resultat 27 -57 -26 1 107 70 44 127 38 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 48 90 132 174 0 0 0 0 8
Omsättningstillgångar 246 146 196 214 423 273 111 88 121 17
Tillgångar 252 193 286 346 597 273 111 88 121 25
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 167 140 197 223 222 157 87 44 -83 -121
Obeskattade reserver 0 0 0 34 77 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 85 54 89 89 298 116 24 45 205 147
Skulder och eget kapital 252 193 286 346 597 273 111 88 121 25
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 61 - - - 93 10 27 12 8
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 72 0 72 77 42 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 19 23 24 13 29 3 8 3 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0
Omsättning 430 270 357 345 624 473 237 354 216 186
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 430 270 357 345 624 473 237 354 216 186
Personalkostnader per anställd (tkr) 97 83 98 102 64 123 14 34 16 12
Rörelseresultat, EBITDA 70 -16 -17 3 260 99 61 138 59 13
Nettoomsättningförändring 59,26% -24,37% 3,48% -44,71% 31,92% 99,58% -33,05% 63,89% 16,13% -%
Du Pont-modellen 11,11% -30,05% -20,63% -11,27% 37,52% 36,26% 54,95% 156,82% 42,15% 20,00%
Vinstmarginal 6,51% -21,48% -16,53% -11,30% 35,90% 20,93% 25,74% 38,98% 23,61% 2,69%
Bruttovinstmarginal 90,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,44% 34,07% 29,97% 36,23% 20,03% 33,19% 36,71% 12,15% -38,89% -69,89%
Soliditet 66,27% 72,54% 68,88% 71,69% 46,69% 57,51% 78,38% 50,00% -68,60% -484,00%
Kassalikviditet 289,41% 270,37% 220,22% 240,45% 141,95% 235,34% 462,50% 195,56% 59,02% 11,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...