Visa allt om Ekolsund Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Ekolsund Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 285 2 618 2 032 1 136 917 496 3 556 4 333 5 196 4 827
Övrig omsättning - 97 33 - - 1 1 364 - 55 -
Rörelseresultat (EBIT) 347 348 -51 -113 -11 23 1 034 219 232 920
Resultat efter finansnetto 346 387 -58 -92 14 38 1 105 206 316 946
Årets resultat 355 226 39 92 63 61 631 132 228 562
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 382 195 507 538 799 666 0 374 534 34
Omsättningstillgångar 1 473 2 626 2 232 2 017 1 810 1 808 3 221 1 635 1 750 2 662
Tillgångar 2 855 2 820 2 739 2 555 2 609 2 475 3 221 2 009 2 284 2 696
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 206 1 977 1 851 1 811 1 719 1 656 1 596 965 1 133 1 255
Obeskattade reserver 325 437 340 450 670 745 795 530 530 538
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 106 168 54 103 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 324 301 381 240 116 73 831 514 621 903
Skulder och eget kapital 2 855 2 820 2 739 2 555 2 609 2 475 3 221 2 009 2 284 2 696
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 325 331 298 279 261 190 892 533 679 430
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 384 - - -
Löner till övriga anställda 224 214 281 0 0 0 484 634 795 644
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 196 200 206 111 97 28 565 504 572 402
Utdelning till aktieägare 125 125 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 285 2 715 2 065 1 136 917 497 4 920 4 333 5 251 4 827
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 1 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 143 1 309 1 016 1 136 917 496 889 1 083 1 299 1 207
Personalkostnader per anställd (tkr) 378 378 402 406 377 104 487 421 513 374
Rörelseresultat, EBITDA 439 628 229 147 136 190 1 223 379 383 988
Nettoomsättningförändring -12,72% 28,84% 78,87% 23,88% 84,88% -86,05% -17,93% -16,61% 7,64% -%
Du Pont-modellen 12,26% 13,97% -1,64% -3,37% 0,77% 1,58% 34,28% 12,64% 14,10% 35,09%
Vinstmarginal 15,32% 15,05% -2,21% -7,57% 2,18% 7,86% 31,05% 5,86% 6,20% 19,60%
Bruttovinstmarginal 66,52% 61,12% 65,06% 62,85% 69,90% 90,73% 69,49% 65,52% 66,32% 63,27%
Rörelsekapital/omsättning 50,28% 88,81% 91,09% 156,43% 184,73% 349,80% 67,21% 25,87% 21,73% 36,44%
Soliditet 86,15% 82,19% 77,26% 83,86% 84,81% 89,09% 67,74% 67,03% 66,31% 60,92%
Kassalikviditet 454,63% 872,43% 585,83% 840,42% 1 560,34% 2 476,71% 387,61% 266,93% 244,28% 277,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...