Visa allt om Futurizmo Aktiebolag
Visa allt om Futurizmo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 260 375 462 0 0
Övrig omsättning - - - - - 123 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -237 -114 -178 -175 -184 -52 -31 -85 -49 -48
Resultat efter finansnetto -216 -218 -151 -83 19 15 873 234 4 952 -49 -48
Årets resultat -126 5 -151 -86 -15 9 749 223 4 952 -49 -48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 333 8 358 8 098 9 439 7 761 2 765 4 587 3 654 880 420
Omsättningstillgångar 1 818 2 019 2 379 1 217 4 225 18 206 1 547 2 258 75 50
Tillgångar 10 151 10 377 10 478 10 656 11 987 20 971 6 134 5 911 956 470
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 826 6 952 6 947 7 098 8 434 14 747 5 276 5 053 100 11
Obeskattade reserver 3 109 3 199 3 422 3 422 3 422 3 422 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 215 226 109 137 131 2 803 893 859 855 458
Skulder och eget kapital 10 151 10 377 10 478 10 656 11 987 20 971 - 5 911 956 470
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 383 375 462 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -229 -106 -170 -167 -176 -44 249 230 -49 -48
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -30,67% -18,83% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 75,69% 3,83% 83,78% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 6 105,00% 62,67% 1 071,86% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 5 924,23% 174,40% 302,81% -% -%
Soliditet 91,13% 91,04% 91,77% 90,28% 91,40% 82,35% 86,01% 85,48% 10,46% 2,34%
Kassalikviditet 845,58% 893,36% 2 182,57% 888,32% 3 225,19% 649,52% 173,24% 262,86% 8,77% 10,92%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...