Visa allt om Förvaltningsbolaget Lars Petersson AB
Visa allt om Förvaltningsbolaget Lars Petersson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 301 1 489 724 1 186 808 1 070 849 509 462 855
Övrig omsättning 16 - - - - - - - 28 -
Rörelseresultat (EBIT) 167 72 -204 202 64 333 319 9 112 -553
Resultat efter finansnetto 55 -46 -322 42 -105 180 166 -153 -56 -703
Årets resultat 55 -46 -322 42 -105 180 166 -153 -56 -703
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 678 5 048 5 172 5 317 5 464 5 612 5 742 5 799 5 928 6 065
Omsättningstillgångar 280 755 179 348 157 173 91 62 59 42
Tillgångar 5 958 5 803 5 351 5 664 5 621 5 785 5 834 5 861 5 988 6 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 160 2 104 2 150 2 472 2 430 2 535 2 355 2 189 2 342 2 398
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 567 3 500 3 017 2 918 3 011 3 015 3 032 3 131 3 228 3 335
Kortfristiga skulder 232 199 184 274 181 235 446 542 418 374
Skulder och eget kapital 5 958 5 803 5 351 5 664 5 621 5 785 5 834 5 861 5 988 6 107
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 317 1 489 724 1 186 808 1 070 849 509 490 855
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 855
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 36
Rörelseresultat, EBITDA 294 196 -60 350 212 487 477 149 249 -464
Nettoomsättningförändring -12,63% 105,66% -38,95% 46,78% -24,49% 26,03% 66,80% 10,17% -45,96% -%
Du Pont-modellen 2,80% 1,24% -3,77% 3,60% 1,14% 5,76% 5,47% 0,17% 1,87% -9,06%
Vinstmarginal 12,84% 4,84% -27,90% 17,20% 7,92% 31,12% 37,57% 1,96% 24,24% -64,68%
Bruttovinstmarginal 38,12% 37,07% 35,50% 73,69% 80,20% 84,39% 94,82% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,69% 37,34% -0,69% 6,24% -2,97% -5,79% -41,81% -94,30% -77,71% -38,83%
Soliditet 36,25% 36,26% 40,18% 43,64% 43,23% 43,82% 40,37% 37,35% 39,11% 39,27%
Kassalikviditet 120,69% 379,40% 97,28% 127,01% 86,74% 73,62% 20,40% 11,44% 14,11% 11,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...