Visa allt om Travtränare Lars Thornberg Aktiebolag
Visa allt om Travtränare Lars Thornberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 15 113 192 205 333 494 194 252 250 236
Övrig omsättning - - - - - - 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -51 -26 36 -30 -5 49 8 6 -190 10
Resultat efter finansnetto -51 -26 33 -30 -7 47 6 6 -191 18
Årets resultat -51 -26 28 -16 -10 22 2 2 -195 14
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 16 32 48 64 4 9 15
Omsättningstillgångar 9 85 122 81 116 117 113 166 131 299
Tillgångar 9 85 122 97 148 165 177 170 140 314
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 53 79 51 67 77 55 53 51 245
Obeskattade reserver 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 1 24 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 32 42 46 66 73 98 117 90 68
Skulder och eget kapital 9 85 122 97 148 165 177 170 140 314
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 33 76 195 10 98 64 71
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 2 9 22 31 61 3 31 22 68
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 113 192 205 333 494 195 252 250 236
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 15 113 192 205 333 494 194 252 250 236
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 2 9 55 145 291 85 174 119 139
Rörelseresultat, EBITDA -51 -26 52 -14 11 65 28 12 -184 16
Nettoomsättningförändring -86,73% -41,15% -6,34% -38,44% -32,59% 154,64% -23,02% 0,80% 5,93% -%
Du Pont-modellen -566,67% -30,59% 29,51% -30,93% -3,38% 29,70% 4,52% 3,53% -135,71% 6,05%
Vinstmarginal -340,00% -23,01% 18,75% -14,63% -1,50% 9,92% 4,12% 2,38% -76,00% 8,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,60% 100,00% 100,00% 98,73%
Rörelsekapital/omsättning 6,67% 46,90% 41,67% 17,07% 15,02% 8,91% 7,73% 19,44% 16,40% 97,88%
Soliditet 22,22% 62,35% 64,75% 52,58% 52,24% 52,92% 31,07% 31,18% 36,43% 78,03%
Kassalikviditet 112,50% 265,62% 290,48% 176,09% 175,76% 160,27% 64,29% 119,66% 116,67% 401,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...