Visa allt om Role Management Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 55 1 185 1 387 867 904 702
Övrig omsättning - - - - 7 124 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -76 -53 -105 -55 6 275 -50 240 103 - 32
Resultat efter finansnetto 310 88 517 -685 6 207 -84 171 30 - -10
Årets resultat 310 88 486 -735 3 373 0 85 12 - 3
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 288 139 309 22 30 1 893 1 951 2 008 2 057 2 099
Omsättningstillgångar 3 880 3 906 4 167 5 621 6 790 2 710 771 536 466 430
Tillgångar 4 168 4 045 4 476 5 643 6 820 4 603 2 722 2 543 2 523 2 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 437 2 127 2 679 2 193 3 978 745 755 670 657 641
Obeskattade reserver 1 621 1 621 1 621 1 604 1 585 0 89 43 33 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 93 251 91 533 0 3 584 1 584 1 584 1 584 1 584
Kortfristiga skulder 17 46 84 1 312 1 256 274 294 247 249 284
Skulder och eget kapital 4 168 4 045 4 476 5 643 6 820 4 603 2 722 2 543 2 523 2 529
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 360 173 190 144 156 96
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 10 17 0 17 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 149 204 213 186 154 115
Utdelning till aktieägare 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 7 179 1 185 1 387 867 904 702
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 55 593 694 434 452 351
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 535 246 271 221 216 172
Rörelseresultat, EBITDA -74 -47 -95 -47 6 291 8 297 165 - 97
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -95,36% -14,56% 59,98% -4,09% 28,77% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 92,35% -0,96% 9,00% 4,17% 0,00% 1,27%
Vinstmarginal -% -% -% -% 11 450,91% -3,71% 17,66% 12,23% -% 4,56%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 36,36% 99,92% 98,92% 92,73% -% 94,44%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 10 061,82% 205,57% 34,39% 33,33% 24,00% 20,80%
Soliditet 88,80% 83,84% 86,54% 59,81% 75,46% 16,19% 30,09% 27,56% 26,98% 25,92%
Kassalikviditet 22 823,53% 8 491,30% 4 960,71% 428,43% 540,61% 989,05% 262,24% 217,00% 187,15% 151,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...