Visa allt om Role Management Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 *
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 55 1 185 1 387 867 904
Övrig omsättning - - - - - 7 124 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -68 -76 -53 -105 -55 6 275 -50 240 103 -
Resultat efter finansnetto 75 310 88 517 -685 6 207 -84 171 30 -
Årets resultat 75 310 88 486 -735 3 373 0 85 12 -
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 290 288 139 309 22 30 1 893 1 951 2 008 2 057
Omsättningstillgångar 3 621 3 880 3 906 4 167 5 621 6 790 2 710 771 536 466
Tillgångar 3 911 4 168 4 045 4 476 5 643 6 820 4 603 2 722 2 543 2 523
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 191 2 437 2 127 2 679 2 193 3 978 745 755 670 657
Obeskattade reserver 1 621 1 621 1 621 1 621 1 604 1 585 0 89 43 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 89 93 251 91 533 0 3 584 1 584 1 584 1 584
Kortfristiga skulder 9 17 46 84 1 312 1 256 274 294 247 249
Skulder och eget kapital 3 911 4 168 4 045 4 476 5 643 6 820 4 603 2 722 2 543 2 523
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 360 173 190 144 156
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 10 17 0 17
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 149 204 213 186 154
Utdelning till aktieägare 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 7 179 1 185 1 387 867 904
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 55 593 694 434 452
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 535 246 271 221 216
Rörelseresultat, EBITDA -68 -74 -47 -95 -47 6 291 8 297 165 -
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -95,36% -14,56% 59,98% -4,09% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 92,35% -0,96% 9,00% 4,17% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 11 450,91% -3,71% 17,66% 12,23% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 36,36% 99,92% 98,92% 92,73% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 10 061,82% 205,57% 34,39% 33,33% 24,00%
Soliditet 88,35% 88,80% 83,84% 86,54% 59,81% 75,46% 16,19% 30,09% 27,56% 26,98%
Kassalikviditet 40 233,33% 22 823,53% 8 491,30% 4 960,71% 428,43% 540,61% 989,05% 262,24% 217,00% 187,15%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-06: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...