Visa allt om Fasthed Aktiebolag
Visa allt om Fasthed Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 656 542 0 649 164 525 505 699 940 655
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -306 -586 -418 -395 -91 -444 -511 -437 -457 -556
Resultat efter finansnetto -4 9 107 1 989 11 42 20 -37 -23
Årets resultat -4 7 107 1 1 199 64 34 13 5 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 271 6 515 6 579 6 977 7 182 11 409 12 164 12 232 13 268 13 327
Omsättningstillgångar 300 240 471 784 284 464 93 649 369 1 568
Tillgångar 6 570 6 755 7 050 7 762 7 466 11 873 12 257 12 881 13 637 14 895
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 322 3 480 3 629 4 138 4 376 2 358 2 421 2 507 2 574 2 635
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 156 210 1 217 1 217 270
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 1 007 0 0 1 007
Långfristiga skulder 2 800 2 940 3 080 3 220 3 005 7 500 8 000 8 500 9 000 10 225
Kortfristiga skulder 449 334 341 404 84 859 618 656 845 759
Skulder och eget kapital 6 570 6 755 7 050 7 762 7 466 11 873 12 257 12 881 13 637 14 895
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 154 0 262 - 0 316 309 337 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 422 0 240 145 20 36 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 80 131 126 132 110 152 164 163 144 141
Utdelning till aktieägare 0 155 155 0 240 128 127 120 80 65
Omsättning 656 542 0 649 164 525 505 699 940 655
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 656 542 - 649 164 525 505 699 940 655
Personalkostnader per anställd (tkr) 247 574 - -376 - 507 532 526 457 458
Rörelseresultat, EBITDA -306 -586 -418 -395 -91 -444 -511 -430 -454 -552
Nettoomsättningförändring 21,03% -% -100,00% 295,73% -68,76% 3,96% -27,75% -25,64% 43,51% -%
Du Pont-modellen 1,23% 1,87% -% 1,53% 16,06% 1,53% 1,98% 4,09% 3,18% 2,29%
Vinstmarginal 12,35% 23,25% -% 18,34% 731,10% 34,67% 48,12% 75,39% 46,17% 52,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -22,71% -17,34% -% 58,55% 121,95% -75,24% -103,96% -1,00% -50,64% 123,51%
Soliditet 50,56% 51,52% 51,48% 53,31% 58,61% 27,04% 21,01% 26,27% 25,30% 19,00%
Kassalikviditet 66,82% 71,86% 138,12% 194,06% 338,10% 54,02% 15,05% 98,93% 43,67% 206,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...