Visa allt om Marklund & Son Holding AB
Visa allt om Marklund & Son Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 24 254 23 186 22 564 20 613 17 771 17 103 16 019 16 036 12 930 12 913
Övrig omsättning 218 628 525 528 898 436 358 100 262 113
Rörelseresultat (EBIT) -487 703 1 676 762 557 810 791 879 890 2 047
Resultat efter finansnetto -660 555 1 413 214 307 670 656 461 710 1 855
Årets resultat 1 174 183 4 12 407 436 164 518 885
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 080 14 863 14 769 13 442 12 896 11 427 10 451 11 408 10 710 9 159
Omsättningstillgångar 7 473 7 300 7 959 7 103 8 056 8 065 7 602 7 104 6 277 6 607
Tillgångar 21 553 22 163 22 728 20 545 20 953 19 492 18 053 18 512 16 986 15 766
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 967 4 066 4 191 4 008 4 254 4 493 4 087 3 770 3 696 3 178
Obeskattade reserver 6 860 7 532 7 192 6 025 5 937 5 677 5 582 5 531 5 354 5 383
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 596 3 889 4 736 4 643 5 116 4 828 3 958 4 758 3 894 3 268
Kortfristiga skulder 7 131 6 676 6 608 5 868 5 645 4 495 4 426 4 453 4 042 3 937
Skulder och eget kapital 21 553 22 163 22 728 20 545 20 953 19 492 18 053 18 512 16 986 15 766
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 384 332 336 440 313
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 8 003 7 576 7 022 6 511 5 792 4 664 4 677 4 443 3 625 3 470
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 2 869 2 672 2 596 2 320 2 072 1 853 1 972 1 923 1 667 1 444
Utdelning till aktieägare 0 100 300 0 250 250 0 120 90 0
Omsättning 24 472 23 814 23 089 21 141 18 669 17 539 16 377 16 136 13 192 13 026
Nyckeltal
Antal anställda 25 24 23 23 22 19 18 18 16 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 970 966 981 896 808 900 890 891 808 1 174
Personalkostnader per anställd (tkr) 442 435 425 393 364 372 398 383 364 484
Rörelseresultat, EBITDA 2 295 3 453 4 222 3 431 3 550 3 743 3 619 3 645 3 033 3 915
Nettoomsättningförändring 4,61% 2,76% 9,46% 15,99% 3,91% 6,77% -0,11% 24,02% 0,13% -%
Du Pont-modellen -2,25% 3,51% 8,60% 3,71% 2,88% 4,21% 4,44% 4,75% 5,56% 12,99%
Vinstmarginal -2,00% 3,36% 8,66% 3,70% 3,39% 4,79% 5,01% 5,48% 7,31% 15,86%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,41% 2,69% 5,99% 5,99% 13,57% 20,87% 19,83% 16,53% 17,29% 20,68%
Soliditet 43,23% 44,85% 43,12% 41,12% 41,19% 44,52% 45,43% 41,88% 44,45% 44,74%
Kassalikviditet 104,80% 109,35% 120,44% 121,05% 142,71% 179,42% 171,76% 159,53% 155,29% 167,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...