Visa allt om Rogges Fastigheter AB
Visa allt om Rogges Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 14 609 16 190 16 577 21 220 19 982 20 599 20 715 19 776 18 295 18 498
Övrig omsättning 52 4 7 6 15 - 20 103 44 -
Rörelseresultat (EBIT) 297 172 -247 517 386 -320 -281 -97 309 489
Resultat efter finansnetto 172 16 -411 315 174 -472 -407 -218 327 504
Årets resultat 172 16 -411 315 174 -472 -407 -76 169 392
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 612 2 924 3 163 3 069 3 305 3 559 3 645 3 768 348 148
Omsättningstillgångar 1 624 1 713 1 515 2 409 2 080 2 252 2 117 2 154 2 902 2 440
Tillgångar 4 236 4 636 4 678 5 477 5 385 5 812 5 762 5 923 3 250 2 589
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 551 378 362 773 458 284 556 963 1 089 970
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 146 61
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 947 1 996 2 263 2 268 2 208 2 410 2 612 2 814 0 0
Kortfristiga skulder 1 738 2 261 2 053 2 436 2 719 3 117 2 594 2 145 2 014 1 557
Skulder och eget kapital 4 236 4 636 4 678 5 477 5 385 5 812 5 762 5 923 3 250 2 589
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 334 354 267 266 223
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 1 281 1 509 1 634 1 593 1 743 1 511 1 593 1 474 1 048 947
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 528 618 670 660 726 753 753 746 602 493
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Omsättning 14 661 16 194 16 584 21 226 19 997 20 599 20 735 19 879 18 339 18 498
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 5 6 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 652 3 238 3 315 4 244 3 330 3 433 3 453 3 296 3 659 3 700
Personalkostnader per anställd (tkr) 478 428 465 454 414 436 457 418 389 337
Rörelseresultat, EBITDA 438 364 -34 758 644 -63 -44 13 351 560
Nettoomsättningförändring -9,77% -2,33% -21,88% 6,20% -3,00% -0,56% 4,75% 8,10% -1,10% -%
Du Pont-modellen 7,01% 3,77% -5,19% 9,44% 7,26% -5,39% -4,77% -1,35% 10,37% 19,62%
Vinstmarginal 2,03% 1,08% -1,47% 2,44% 1,96% -1,52% -1,33% -0,40% 1,84% 2,75%
Bruttovinstmarginal 24,87% 24,06% 22,22% 21,86% 24,82% 21,60% 22,50% 22,27% 21,41% 20,86%
Rörelsekapital/omsättning -0,78% -3,38% -3,25% -0,13% -3,20% -4,20% -2,30% 0,05% 4,85% 4,77%
Soliditet 13,01% 8,15% 7,74% 14,11% 8,51% 4,89% 9,65% 16,26% 36,74% 39,16%
Kassalikviditet 79,52% 65,72% 58,79% 85,34% 62,41% 61,18% 66,23% 82,19% 127,26% 139,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...