Visa allt om Fregus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 660 2 439 2 621 2 284 2 276 571 577 926 913 666
Övrig omsättning 281 366 373 311 392 1 537 330 353 361 330
Rörelseresultat (EBIT) 528 511 733 120 427 381 134 321 267 396
Resultat efter finansnetto 533 502 718 114 328 370 305 546 294 410
Årets resultat 270 318 310 22 192 65 142 320 157 227
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 745 1 982 2 285 2 619 1 294 2 625 1 284 697 375 376
Omsättningstillgångar 3 290 2 829 2 667 2 268 1 732 1 236 1 446 1 624 1 421 1 339
Tillgångar 5 035 4 811 4 952 4 887 3 026 3 861 2 730 2 321 1 796 1 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 473 1 203 1 485 1 175 1 153 961 1 023 1 002 781 829
Obeskattade reserver 1 683 1 498 1 405 1 087 1 006 959 681 571 453 380
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 192 520 1 177 1 506 0 900 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 687 1 590 885 1 119 867 1 041 1 026 749 562 506
Skulder och eget kapital 5 035 4 811 4 952 4 887 3 026 3 861 2 730 2 321 1 796 1 715
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 460 336 280 280 220 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 100 - 0
Löner till övriga anställda 526 390 373 354 41 19 7 12 14 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 267 226 205 139 132 126 104 113 93 19
Utdelning till aktieägare 500 0 300 0 0 128 128 120 100 205
Omsättning 2 941 2 805 2 994 2 595 2 668 2 108 907 1 279 1 274 996
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 330 1 220 1 311 1 142 759 286 289 463 457 666
Personalkostnader per anställd (tkr) 397 308 290 247 208 253 194 207 167 75
Rörelseresultat, EBITDA 875 849 1 066 355 798 602 183 376 325 445
Nettoomsättningförändring 9,06% -6,94% 14,75% 0,35% 298,60% -1,04% -37,69% 1,42% 37,09% -%
Du Pont-modellen 10,76% 10,93% 15,31% 3,23% 14,94% 10,80% 12,27% 24,56% 17,15% 24,43%
Vinstmarginal 20,38% 21,57% 28,92% 6,92% 19,86% 73,03% 58,06% 61,56% 33,73% 62,91%
Bruttovinstmarginal 99,81% 97,87% 97,67% 95,75% 99,34% 98,60% 100,00% 81,64% 62,21% 70,12%
Rörelsekapital/omsättning 60,26% 50,80% 67,99% 50,31% 38,01% 34,15% 72,79% 94,49% 94,09% 125,08%
Soliditet 55,33% 49,29% 52,12% 40,44% 62,60% 43,20% 55,86% 60,88% 61,65% 64,29%
Kassalikviditet 194,78% 177,67% 300,23% 200,54% 197,00% 117,68% 140,94% 216,82% 252,85% 263,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...