Visa allt om Byggnadsfirma T Andersén Aktiebolag
Visa allt om Byggnadsfirma T Andersén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 75 3 556 8 516 11 711 12 290 9 388 9 629 7 598 5 553 7 337
Övrig omsättning 33 1 47 - - - 17 - 48 -
Rörelseresultat (EBIT) 74 -64 450 608 486 466 456 0 35 21
Resultat efter finansnetto 219 -63 455 619 488 464 494 2 13 -14
Årets resultat 171 462 254 327 271 255 273 0 8 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
Omsättningstillgångar 1 027 1 318 3 400 3 761 4 358 3 267 3 245 1 973 1 367 2 140
Tillgångar 1 027 1 318 3 400 3 761 4 358 3 267 3 245 1 973 1 368 2 159
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 928 1 057 996 1 141 1 014 744 514 241 241 233
Obeskattade reserver 0 0 658 537 374 266 149 26 29 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 100 261 1 747 2 083 2 969 2 257 2 582 1 706 1 099 1 897
Skulder och eget kapital 1 027 1 318 3 400 3 761 4 358 3 267 3 245 1 973 1 368 2 159
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 156 - - 0 676 677 670 644 589
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 895 732 728 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 42 419 451 446 434 433 424 397 366
Utdelning till aktieägare 0 0 0 400 200 0 25 0 0 0
Omsättning 108 3 557 8 563 11 711 12 290 9 388 9 646 7 598 5 601 7 337
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 3 556 4 258 5 856 6 145 4 694 4 815 3 799 2 777 3 669
Personalkostnader per anställd (tkr) - 214 663 - 589 558 558 549 521 483
Rörelseresultat, EBITDA 74 -64 450 608 486 466 456 1 36 26
Nettoomsättningförändring -97,89% -58,24% -27,28% -4,71% 30,91% -2,50% 26,73% 36,83% -24,32% -%
Du Pont-modellen 21,23% -4,48% 13,47% 16,62% 11,24% 14,33% 15,35% 0,96% 2,63% 1,07%
Vinstmarginal 290,67% -1,66% 5,38% 5,34% 3,99% 4,99% 5,17% 0,25% 0,65% 0,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 28,18% 29,33% 17,50% 32,29% 9,59% 21,51% 21,51% 22,80% 20,91%
Rörelsekapital/omsättning 1 236,00% 29,72% 19,41% 14,33% 11,30% 10,76% 6,89% 3,51% 4,83% 3,31%
Soliditet 90,36% 80,20% 44,39% 40,86% 29,59% 28,77% 19,22% 13,16% 19,14% 11,76%
Kassalikviditet 1 027,00% 504,98% 191,99% 175,71% 137,59% 121,98% 117,43% 114,07% 115,65% 112,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...