Visa allt om RuterRetur AB
Visa allt om RuterRetur AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 282 1 491 22 93 1 0 1 4 12 16
Övrig omsättning 10 - 20 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -203 -88 -83 -79 -102 -62 -61 -66 -65 -70
Resultat efter finansnetto -210 -63 1 648 395 -52 -12 89 68 111 430
Årets resultat -21 -18 1 538 504 -64 -26 71 408 55 228
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 166 1 900 3 662 3 332 3 322 3 260 3 205 3 159 2 984
Omsättningstillgångar 477 909 2 486 367 353 397 490 617 639 800
Tillgångar 515 1 076 4 386 4 029 3 685 3 719 3 750 3 822 3 798 3 784
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 230 251 2 972 3 534 3 030 3 094 3 127 3 072 2 664 2 609
Obeskattade reserver 0 190 33 351 324 324 324 334 839 812
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 241 241 241 241 241
Långfristiga skulder 0 92 0 0 241 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 285 543 1 380 144 90 60 58 175 54 122
Skulder och eget kapital 515 1 076 4 386 4 029 3 685 3 719 3 750 3 822 3 798 3 784
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 691 616 47 16 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 361 237 15 5 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 7 0 16 0
Omsättning 2 292 1 491 42 93 1 0 1 4 12 16
Nyckeltal
Antal anställda 3 5 1 1 0 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 761 298 22 93 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 354 174 62 22 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -192 -69 -83 -79 -102 -62 -61 -66 -59 -67
Nettoomsättningförändring 53,05% 6 677,27% -76,34% 9 200,00% -% -100,00% -75,00% -66,67% -25,00% -%
Du Pont-modellen -39,42% -5,39% 37,57% 9,80% 1,47% -% 2,40% 8,45% 4,45% 12,29%
Vinstmarginal -8,90% -3,89% 7 490,91% 424,73% 5 400,00% -% 9 000,00% 8 075,00% 1 408,33% 2 906,25%
Bruttovinstmarginal 87,20% 91,62% 100,00% 4,30% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,41% 24,55% 5 027,27% 239,78% 26 300,00% -% 43 200,00% 11 050,00% 4 875,00% 4 237,50%
Soliditet 44,66% 37,10% 68,35% 94,13% 88,71% 89,62% 89,75% 86,67% 86,05% 84,40%
Kassalikviditet 167,37% 167,40% 180,14% 254,86% 392,22% 661,67% 839,66% 350,86% 1 177,78% 652,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...