Visa allt om Johannissons Mekaniska Sweden AB
Visa allt om Johannissons Mekaniska Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 135 151 153 147 139 144 0 300 2 266 3 002
Övrig omsättning 250 135 250 250 - 201 207 167 - -
Rörelseresultat (EBIT) 92 3 89 78 -176 95 -32 76 -641 535
Resultat efter finansnetto 529 118 127 79 -154 111 227 88 -609 559
Årets resultat 496 105 50 65 -154 65 216 50 -629 454
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 91 91 91 91 94 223 236 225 766
Omsättningstillgångar 2 625 1 869 1 611 1 545 1 074 923 999 1 009 1 130 1 693
Tillgångar 2 741 1 960 1 702 1 636 1 165 1 016 1 222 1 245 1 355 2 459
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 068 571 533 825 776 992 1 115 1 105 1 172 1 962
Obeskattade reserver 45 45 45 0 0 0 0 0 25 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 605 1 321 1 057 759 0 0 0 15 0 0
Kortfristiga skulder 23 22 68 52 389 24 107 125 157 459
Skulder och eget kapital 2 741 1 960 1 702 1 636 1 165 1 016 1 222 1 245 1 355 2 459
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 455 447
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 304 410
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 1 356 381
Utdelning till aktieägare 0 66 343 0 0 0 125 118 0 40
Omsättning 385 286 403 397 139 345 207 467 2 266 3 002
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 567 751
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 250 289
Rörelseresultat, EBITDA 92 3 89 78 -173 99 -23 101 -617 566
Nettoomsättningförändring -10,60% -1,31% 4,08% 5,76% -3,47% -% -100,00% -86,76% -24,52% -%
Du Pont-modellen 19,34% 6,02% 7,46% 4,83% -13,22% 11,02% -% 7,31% -44,65% 23,22%
Vinstmarginal 392,59% 78,15% 83,01% 53,74% -110,79% 77,78% -% 30,33% -26,70% 19,02%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 79,88% 80,01%
Rörelsekapital/omsättning 1 927,41% 1 223,18% 1 008,50% 1 015,65% 492,81% 624,31% -% 294,67% 42,94% 41,11%
Soliditet 40,24% 30,92% 33,38% 50,43% 66,61% 97,64% 91,24% 88,76% 87,82% 80,90%
Kassalikviditet 11 413,04% 8 495,45% 2 369,12% 2 971,15% 276,09% 3 845,83% 933,64% 807,20% 719,75% 325,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...