Visa allt om Inmec Aktiebolag
Visa allt om Inmec Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 772 1 854 1 741 1 712 1 843 1 577 1 747 3 767 5 372 4 834
Övrig omsättning 399 93 53 26 46 286 93 40 15 994
Rörelseresultat (EBIT) 355 162 -100 -408 -296 204 -220 491 415 706
Resultat efter finansnetto 356 163 -146 -454 -342 159 -262 475 358 668
Årets resultat 206 133 23 63 126 347 163 345 400 600
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 593 10 172 11 891 12 438 13 292 13 611 13 730 13 824 14 380 14 431
Omsättningstillgångar 3 448 2 522 885 395 103 245 298 526 1 311 867
Tillgångar 13 041 12 695 12 776 12 834 13 396 13 855 14 029 14 350 15 690 15 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 753 11 546 11 414 11 391 10 517 10 391 10 045 9 881 9 536 9 136
Obeskattade reserver 90 0 0 168 685 1 207 1 527 2 027 2 048 2 277
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 671 757 975 921 1 718 1 682 1 690 1 708 3 309 1 675
Kortfristiga skulder 528 391 388 354 475 575 767 733 798 2 210
Skulder och eget kapital 13 041 12 695 12 776 12 834 13 396 13 855 14 029 14 350 15 690 15 298
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 52 292 321 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 43 163 156 137 22 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 5 17 16 14 3 16 93 100 84
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 171 1 947 1 794 1 738 1 889 1 863 1 840 3 807 5 387 5 828
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 854 1 741 1 712 1 843 1 577 1 747 3 767 5 372 4 834
Personalkostnader per anställd (tkr) - 51 187 185 162 30 72 390 426 381
Rörelseresultat, EBITDA 936 934 660 352 480 874 364 1 016 966 1 236
Nettoomsättningförändring -4,42% 6,49% 1,69% -7,11% 16,87% -9,73% -53,62% -29,88% 11,13% -%
Du Pont-modellen 2,73% 1,28% -0,77% -3,16% -2,20% 1,47% -1,57% 3,53% 2,66% 4,62%
Vinstmarginal 20,09% 8,79% -5,69% -23,66% -16,01% 12,94% -12,59% 13,43% 7,76% 14,63%
Bruttovinstmarginal 98,59% 99,19% 99,20% 99,88% 87,68% 99,87% 94,91% 73,14% 56,76% 56,41%
Rörelsekapital/omsättning 164,79% 114,94% 28,55% 2,39% -20,18% -20,93% -26,85% -5,50% 9,55% -27,78%
Soliditet 90,66% 90,95% 89,34% 89,72% 82,28% 81,42% 79,62% 79,03% 70,18% 70,44%
Kassalikviditet 653,03% 645,01% 228,09% 111,58% 21,68% 42,61% 38,85% 71,76% 164,29% 39,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...