Visa allt om Inmec Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 854 1 741 1 712 1 843 1 577 1 747 3 767 5 372 4 834 5 990
Övrig omsättning 93 53 26 46 286 93 40 15 994 -
Rörelseresultat (EBIT) 162 -100 -408 -296 204 -220 491 415 706 1 927
Resultat efter finansnetto 163 -146 -454 -342 159 -262 475 358 668 1 899
Årets resultat 133 23 63 126 347 163 345 400 600 1 287
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 172 11 891 12 438 13 292 13 611 13 730 13 824 14 380 14 431 13 514
Omsättningstillgångar 2 522 885 395 103 245 298 526 1 311 867 1 557
Tillgångar 12 695 12 776 12 834 13 396 13 855 14 029 14 350 15 690 15 298 15 071
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 546 11 414 11 391 10 517 10 391 10 045 9 881 9 536 9 136 8 600
Obeskattade reserver 0 0 168 685 1 207 1 527 2 027 2 048 2 277 2 469
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 757 975 921 1 718 1 682 1 690 1 708 3 309 1 675 2 569
Kortfristiga skulder 391 388 354 475 575 767 733 798 2 210 1 433
Skulder och eget kapital 12 695 12 776 12 834 13 396 13 855 14 029 14 350 15 690 15 298 15 071
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 52 292 321 292 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 43 163 156 137 22 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 5 17 16 14 3 16 93 100 84 107
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Omsättning 1 947 1 794 1 738 1 889 1 863 1 840 3 807 5 387 5 828 5 990
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 854 1 741 1 712 1 843 1 577 1 747 3 767 5 372 4 834 2 995
Personalkostnader per anställd (tkr) 51 187 185 162 30 72 390 426 381 215
Rörelseresultat, EBITDA 934 660 352 480 874 364 1 016 966 1 236 2 993
Nettoomsättningförändring 6,49% 1,69% -7,11% 16,87% -9,73% -53,62% -29,88% 11,13% -19,30% -%
Du Pont-modellen 1,28% -0,77% -3,16% -2,20% 1,47% -1,57% 3,53% 2,66% 4,62% 12,85%
Vinstmarginal 8,79% -5,69% -23,66% -16,01% 12,94% -12,59% 13,43% 7,76% 14,63% 32,32%
Bruttovinstmarginal 99,19% 99,20% 99,88% 87,68% 99,87% 94,91% 73,14% 56,76% 56,41% 96,58%
Rörelsekapital/omsättning 114,94% 28,55% 2,39% -20,18% -20,93% -26,85% -5,50% 9,55% -27,78% 2,07%
Soliditet 90,95% 89,34% 89,72% 82,28% 81,42% 79,62% 79,03% 70,18% 70,44% 68,86%
Kassalikviditet 645,01% 228,09% 111,58% 21,68% 42,61% 38,85% 71,76% 164,29% 39,23% 108,65%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...