Visa allt om Sista versen 25440 AB
Visa allt om Sista versen 25440 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 445 880 1 213 1 490 1 625 1 448 1 149 1 014 938 1 081
Övrig omsättning - - - - - - - - 19 -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -48 -61 160 85 243 77 -54 7 140
Resultat efter finansnetto -1 -47 -60 162 88 242 76 -55 7 139
Årets resultat -1 -47 -60 125 63 182 66 -55 5 106
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 57 93 145 55 80 80
Omsättningstillgångar 216 308 382 487 490 470 151 182 252 200
Tillgångar 216 308 382 491 547 565 296 236 332 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 216 217 265 324 299 337 186 120 176 182
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 91 117 167 248 229 111 117 157 98
Skulder och eget kapital 216 308 382 491 547 565 296 236 332 280
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 176 222 294 207 195
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 156 - 555 532 524 287 280 256 260 215
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 67 - 172 197 192 169 172 194 163 243
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0
Omsättning 445 880 1 213 1 490 1 625 1 448 1 149 1 014 957 1 081
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 445 - 607 745 813 724 575 507 469 541
Personalkostnader per anställd (tkr) 223 - 367 118 361 319 341 379 316 280
Rörelseresultat, EBITDA -2 442 -56 892 121 295 129 -28 33 162
Nettoomsättningförändring -49,43% -27,45% -18,59% -8,31% 12,22% 26,02% 13,31% 8,10% -13,23% -%
Du Pont-modellen -0,46% -15,58% -15,71% 32,99% 16,09% 43,01% 26,01% -22,88% 2,11% 50,00%
Vinstmarginal -0,22% -5,45% -4,95% 10,87% 5,42% 16,78% 6,70% -5,33% 0,75% 12,95%
Bruttovinstmarginal 83,60% 89,77% 83,43% 87,99% 89,05% 90,06% 86,68% 87,97% 86,78% 88,53%
Rörelsekapital/omsättning 48,54% 24,66% 21,85% 21,48% 14,89% 16,64% 3,48% 6,41% 10,13% 9,44%
Soliditet 100,00% 70,45% 69,37% 65,99% 54,66% 59,65% 62,84% 50,85% 53,01% 65,00%
Kassalikviditet -% 338,46% 326,50% 291,62% 197,58% 205,24% 136,04% 155,56% 160,51% 204,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...