Visa allt om Bo Hellman Förvaltning AB
Visa allt om Bo Hellman Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 986 2 392 2 317 2 022 1 876 1 490 600 478 0 0
Övrig omsättning 8 - - - - 24 - - 388 -
Rörelseresultat (EBIT) -489 -3 383 -890 -2 736 -961 -1 238 -607 -1 896 -2 450 -41
Resultat efter finansnetto 2 329 -2 505 1 354 -448 1 689 -483 1 961 2 391 25 086 72 881
Årets resultat 2 329 -1 985 1 056 6 951 1 1 081 1 296 25 065 72 662
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 431 58 670 52 861 13 919 17 650 92 532 7 948 5 019 5 099 4 668
Omsättningstillgångar 42 510 41 011 49 703 88 043 84 791 8 383 93 507 95 369 92 952 72 544
Tillgångar 101 940 99 681 102 565 101 961 102 442 100 916 101 455 100 387 98 051 77 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 345 99 171 101 311 100 406 100 543 99 718 99 845 98 994 97 847 72 782
Obeskattade reserver 0 0 520 520 980 580 1 080 590 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 207 203 73 70 47 9
Kortfristiga skulder 595 510 733 1 036 712 414 458 734 156 4 420
Skulder och eget kapital 101 940 99 681 102 565 101 961 102 442 100 916 101 455 100 387 98 051 77 212
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 803 752 702 633 333 336 370 323 464 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 513 471 356 281 95 100 100 102 137 0
Utdelning till aktieägare 159 156 155 150 143 127 127 230 150 0
Omsättning 2 994 2 392 2 317 2 022 1 876 1 514 600 478 388 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 1 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 995 797 772 674 1 876 745 300 239 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 439 410 360 306 430 219 235 224 301 -
Rörelseresultat, EBITDA -34 -2 955 -514 -2 348 -564 -873 -449 -1 755 -2 337 -24
Nettoomsättningförändring 24,83% 3,24% 14,59% 7,78% 25,91% 148,33% 25,52% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,28% -2,51% 1,32% -0,44% 1,66% -0,46% 1,93% 2,38% -% -%
Vinstmarginal 78,00% -104,72% 58,44% -22,21% 90,67% -30,94% 326,83% 500,84% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 1 403,72% 1 693,19% 2 113,51% 4 303,02% 4 481,82% 534,83% 15 508,17% 19 798,12% -% -%
Soliditet 99,42% 99,49% 99,17% 98,85% 98,85% 99,24% 99,20% 99,04% 99,79% 94,26%
Kassalikviditet 7 144,54% 8 041,37% 6 780,76% 8 498,36% 11 908,85% 2 024,88% 20 416,38% 12 993,05% 59 584,62% 1 641,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...