Visa allt om Aktiebolaget BR-Montageservice
Visa allt om Aktiebolaget BR-Montageservice

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 33 179 33 258 20 304 28 586 24 016 14 328 31 614 29 894 19 676 25 919
Övrig omsättning 192 221 278 69 29 177 - - 37 181
Rörelseresultat (EBIT) 4 686 4 761 1 483 3 388 805 810 1 325 1 294 351 1 137
Resultat efter finansnetto 4 706 4 777 1 466 3 422 830 841 1 364 1 169 303 1 146
Årets resultat 2 822 2 973 858 2 018 538 520 944 681 166 873
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 784 881 1 095 1 325 615 662 569 764 762 1 159
Omsättningstillgångar 10 841 9 819 7 043 6 106 5 581 5 626 7 093 10 906 7 884 9 040
Tillgångar 12 625 10 700 8 138 7 431 6 196 6 289 7 661 11 671 8 645 10 199
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 968 4 145 2 172 2 314 896 958 2 488 1 843 1 362 1 697
Obeskattade reserver 4 825 3 769 2 838 2 500 1 845 1 775 1 658 1 587 1 443 1 419
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 832 2 786 3 128 2 617 3 456 3 556 3 515 8 240 5 840 7 083
Skulder och eget kapital 12 625 10 700 8 138 7 431 6 196 6 289 7 661 11 671 8 645 10 199
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 047 893 1 024 902 1 151
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 500 8 393 7 292 6 710 6 370 5 370 5 085 5 890 4 784 4 734
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 3 501 2 488 2 666 2 448 2 492 2 527 2 530 2 882 2 502 2 471
Utdelning till aktieägare 2 000 2 000 1 000 1 000 600 600 1 750 300 200 500
Omsättning 33 371 33 479 20 582 28 655 24 045 14 505 31 614 29 894 19 713 26 100
Nyckeltal
Antal anställda 27 27 26 24 23 23 23 23 23 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 229 1 232 781 1 191 1 044 623 1 375 1 300 855 1 127
Personalkostnader per anställd (tkr) 453 408 397 382 389 392 377 434 360 371
Rörelseresultat, EBITDA 5 111 5 089 1 801 3 751 1 034 1 135 1 666 1 611 963 1 855
Nettoomsättningförändring -0,24% 63,80% -28,97% 19,03% 67,62% -54,68% 5,75% 51,93% -24,09% -%
Du Pont-modellen 37,28% 44,69% 20,45% 48,69% 16,95% 16,81% 17,82% 11,22% 4,30% 11,25%
Vinstmarginal 14,19% 14,38% 8,20% 12,66% 4,37% 7,38% 4,32% 4,38% 1,89% 4,43%
Bruttovinstmarginal 46,68% 64,18% 62,35% 74,07% 56,52% 34,22% 79,56% 46,34% 24,44% 61,26%
Rörelsekapital/omsättning 18,11% 21,15% 19,28% 12,21% 8,85% 14,45% 11,32% 8,92% 10,39% 7,55%
Soliditet 53,32% 66,21% 53,89% 55,93% 36,41% 36,03% 48,43% 25,58% 27,77% 26,66%
Kassalikviditet 224,36% 348,67% 221,07% 221,28% 160,04% 141,25% 194,57% 97,34% 110,34% 125,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...