Visa allt om Klargester Aktiebolag
Visa allt om Klargester Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 074 1 713 1 111 1 116 933 1 373 957 1 466 2 132 1 825
Övrig omsättning - - - 7 - - 45 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 226 -58 -18 18 129 89 110 -7 -28
Resultat efter finansnetto 12 193 -76 -31 3 106 18 88 -4 -97
Årets resultat 9 193 -76 -31 3 106 18 88 -4 -97
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 3 3 3 88 88 88 130 175 180
Omsättningstillgångar 527 500 561 627 603 583 762 573 570 901
Tillgångar 530 503 564 630 691 671 850 704 745 1 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 335 326 133 209 240 237 211 192 104 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 85 106 352 343 157 197 414 250 221 461
Kortfristiga skulder 109 70 79 78 294 237 225 261 419 513
Skulder och eget kapital 530 503 564 630 691 671 850 704 745 1 082
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 180 244 186 152 59 193 120 252 266
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 36 34 30 30 50 15 25 33 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 88 86 87 79 57 20 89 63 102 108
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0
Omsättning 1 074 1 713 1 111 1 123 933 1 373 1 002 1 466 2 132 1 825
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 358 571 370 372 311 458 319 489 711 608
Personalkostnader per anställd (tkr) 121 130 130 106 93 58 105 93 154 134
Rörelseresultat, EBITDA 5 226 -58 -18 18 129 89 115 -1 -22
Nettoomsättningförändring -37,30% 54,19% -0,45% 19,61% -32,05% 43,47% -34,72% -31,24% 16,82% -%
Du Pont-modellen 2,26% 44,93% -9,75% -2,70% 2,60% 19,23% 10,82% 17,19% 3,49% -2,59%
Vinstmarginal 1,12% 13,19% -4,95% -1,52% 1,93% 9,40% 9,61% 8,25% 1,22% -1,53%
Bruttovinstmarginal 52,51% 43,37% 44,55% 54,48% 55,73% 39,84% 54,75% 56,48% 39,17% 40,60%
Rörelsekapital/omsättning 38,92% 25,10% 43,38% 49,19% 33,12% 25,20% 56,11% 21,28% 7,08% 21,26%
Soliditet 63,21% 64,81% 23,58% 33,17% 34,73% 35,32% 24,82% 27,27% 13,96% 9,98%
Kassalikviditet 157,80% 208,57% 113,92% 126,92% 27,55% 52,74% 37,78% 131,03% 42,24% 72,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...