Visa allt om Graforoll Aktiebolag
Visa allt om Graforoll Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 24 628 776 664 697 763 673
Övrig omsättning - - - - 14 - - 100 - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -8 -29 -41 38 91 -2 60 91 28
Resultat efter finansnetto -6 -8 -29 -38 44 91 -4 88 91 27
Årets resultat -6 -7 -29 -38 37 97 -3 102 89 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 5 14 118 188
Omsättningstillgångar 37 44 47 121 275 428 298 429 437 417
Tillgångar 37 44 47 121 275 430 303 442 555 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 33 40 69 157 220 173 276 254 165
Obeskattade reserver 0 0 1 1 1 8 49 50 65 114
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 10 6 51 117 202 81 116 136 226
Skulder och eget kapital 37 44 47 121 275 430 303 442 555 605
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 345 360 285 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 1 4 2 115 122 99 126 125 116
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 100 0 100 80 0
Omsättning 0 0 0 24 642 776 664 797 763 673
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 24 628 776 664 697 763 673
Personalkostnader per anställd (tkr) - 1 6 3 494 528 408 455 457 425
Rörelseresultat, EBITDA -6 -8 -29 -41 40 94 1 64 120 66
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -96,18% -19,07% 16,87% -4,73% -8,65% 13,37% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -31,40% 16,00% 21,40% -0,66% 20,14% 16,76% 4,63%
Vinstmarginal -% -% -% -158,33% 7,01% 11,86% -0,30% 12,77% 12,19% 4,16%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 291,67% 25,16% 29,12% 32,68% 44,91% 39,45% 28,38%
Soliditet 72,97% 75,00% 86,77% 57,63% 57,36% 52,53% 69,01% 70,59% 54,20% 40,84%
Kassalikviditet 370,00% 440,00% 783,33% 231,37% 235,04% 211,88% 367,90% 369,83% 321,32% 184,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...