Visa allt om B. Åströms VVS Service Aktiebolag
Visa allt om B. Åströms VVS Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 224 290 461 362 508 443 790 502 674 513
Övrig omsättning - - - - 9 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -7 13 -7 72 -56 -140 -10 50 21
Resultat efter finansnetto -8 -7 13 -7 72 -56 -139 -9 49 19
Årets resultat -8 -7 13 -7 72 -56 -102 0 15 1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 12 48 83 119 155 190 189
Omsättningstillgångar 155 190 159 125 109 116 225 281 283 343
Tillgångar 155 190 159 137 157 199 344 435 473 532
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 122 130 137 124 131 59 115 217 231 347
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 36 45 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 61 22 13 26 140 230 182 196 168
Skulder och eget kapital 155 190 159 137 157 199 344 435 473 532
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 112 181 233 202
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 87 71 129 153 11 48 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 13 7 13 16 1 33 46 51 72 62
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 15 130
Omsättning 224 290 461 362 517 443 790 502 674 513
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 224 290 461 362 508 443 790 502 674 513
Personalkostnader per anställd (tkr) 100 78 142 170 12 81 158 242 307 265
Rörelseresultat, EBITDA -8 -7 25 29 108 -20 -104 26 85 34
Nettoomsättningförändring -22,76% -37,09% 27,35% -28,74% 14,67% -43,92% 57,37% -25,52% 31,38% -%
Du Pont-modellen -5,16% -3,68% 8,18% -5,11% 45,86% -28,14% -40,41% -2,07% 10,78% 3,95%
Vinstmarginal -3,57% -2,41% 2,82% -1,93% 14,17% -12,64% -17,59% -1,79% 7,57% 4,09%
Bruttovinstmarginal 83,93% 49,66% 56,83% 77,62% 49,41% 37,47% 20,25% 74,70% 100,00% 78,36%
Rörelsekapital/omsättning 54,46% 44,48% 29,72% 30,94% 16,34% -5,42% -0,63% 19,72% 12,91% 34,11%
Soliditet 78,71% 68,42% 86,16% 90,51% 83,44% 29,65% 33,43% 55,84% 55,69% 67,66%
Kassalikviditet 469,70% 311,48% 722,73% 961,54% 419,23% 82,86% 97,83% 154,40% 144,39% 204,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...