Visa allt om Åbergs Gräv Aktiebolag
Visa allt om Åbergs Gräv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 523 1 851 1 523 2 468 1 572 2 500 2 003 2 143 1 963 1 867
Övrig omsättning 531 - 115 - 1 260 - - - - 200
Rörelseresultat (EBIT) 979 -2 -27 44 764 362 -44 3 -1 372
Resultat efter finansnetto 963 -14 -48 -4 734 333 -82 -63 -69 339
Årets resultat 161 145 66 109 110 104 2 -45 -37 171
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 164 816 1 137 1 464 2 089 740 750 1 166 1 590 2 015
Omsättningstillgångar 1 209 646 633 634 602 963 644 564 611 610
Tillgångar 3 373 1 462 1 770 2 098 2 691 1 703 1 394 1 729 2 201 2 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 531 471 426 434 450 591 486 485 530 687
Obeskattade reserver 1 093 352 564 706 874 294 104 201 217 251
Avsättningar (tkr) 189 165 141 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 973 229 265 502 847 419 404 647 889 1 146
Kortfristiga skulder 586 245 375 456 519 400 399 397 565 541
Skulder och eget kapital 3 373 1 462 1 770 2 098 2 691 1 703 1 394 1 729 2 201 2 625
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 355 334 418 456 317 360 352 352 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 491 0 25 11 61 219 158 212 199 188
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 260 198 289 353 293 261 374 386 300 252
Utdelning till aktieägare 100 100 100 63 125 250 0 0 0 120
Omsättning 3 054 1 851 1 638 2 468 2 832 2 500 2 003 2 143 1 963 2 067
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 262 1 851 1 523 2 468 786 1 250 1 002 714 654 622
Personalkostnader per anställd (tkr) 386 573 662 821 410 405 447 324 291 277
Rörelseresultat, EBITDA 1 282 439 441 669 1 290 850 372 427 425 579
Nettoomsättningförändring 36,30% 21,54% -38,29% 57,00% -37,12% 24,81% -6,53% 9,17% 5,14% -%
Du Pont-modellen 29,02% -0,07% -1,47% 2,29% 28,58% 21,26% -3,01% 0,52% 0,23% 14,21%
Vinstmarginal 38,80% -0,05% -1,71% 1,94% 48,92% 14,48% -2,10% 0,42% 0,25% 19,98%
Bruttovinstmarginal 75,43% 70,39% 76,95% 76,22% 69,85% 78,00% 76,64% 74,66% 73,66% 73,38%
Rörelsekapital/omsättning 24,69% 21,66% 16,94% 7,21% 5,28% 22,52% 12,23% 7,79% 2,34% 3,70%
Soliditet 41,02% 51,00% 48,92% 45,49% 40,66% 47,43% 40,24% 36,42% 31,18% 33,06%
Kassalikviditet 206,31% 263,67% 168,80% 139,04% 115,99% 240,75% 161,40% 142,07% 108,14% 112,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...