Visa allt om PW Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 659 0 114 214 34 114 77 39 188 1 022
Övrig omsättning 34 - - - 51 - - - - 17
Rörelseresultat (EBIT) 278 -23 17 21 -17 -40 -67 -91 -6 -105
Resultat efter finansnetto 275 -4 120 104 -133 93 233 -347 50 -84
Årets resultat 213 -4 201 83 -141 206 233 -405 9 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 4 9 14 19 24 17 32
Omsättningstillgångar 448 52 1 030 980 874 1 006 997 766 1 143 1 292
Tillgångar 448 52 1 031 984 882 1 020 1 016 790 1 160 1 324
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 260 46 1 021 821 737 878 722 489 893 885
Obeskattade reserver 0 0 0 115 103 103 255 255 222 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kortfristiga skulder 189 6 10 50 42 39 40 46 45 240
Skulder och eget kapital 448 52 1 031 984 882 1 020 1 016 790 1 160 1 324
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 48 597
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 647 - 53 132 18 57 21 0 0 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 278 12 20 34 15 21 13 27 34 189
Utdelning till aktieägare 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 693 0 114 214 85 114 77 39 188 1 039
Nyckeltal
Antal anställda 2 - 1 1 0 0 0 0 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 830 - 114 214 - - - - 188 511
Personalkostnader per anställd (tkr) 463 - 73 166 - - - - 90 397
Rörelseresultat, EBITDA 278 -23 20 26 -12 -35 -62 -86 -3 -99
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -46,73% 529,41% -70,18% 48,05% 97,44% -79,26% -81,60% -%
Du Pont-modellen 62,05% -% 11,83% 10,67% -1,93% 9,41% 23,13% -11,52% 4,48% -5,97%
Vinstmarginal 16,76% -% 107,02% 49,07% -50,00% 84,21% 305,19% -233,33% 27,66% -7,73%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,87% 91,10%
Rörelsekapital/omsättning 15,61% -% 894,74% 434,58% 2 447,06% 848,25% 1 242,86% 1 846,15% 584,04% 102,94%
Soliditet 58,04% 88,46% 99,03% 92,05% 92,17% 93,52% 89,56% 85,14% 90,76% 77,72%
Kassalikviditet 237,04% 866,67% 10 300,00% 1 960,00% 2 080,95% 2 579,49% 2 492,50% 1 665,22% 2 540,00% 538,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...