Visa allt om Idé & Inspiration i Ludvika AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 95 1 295 1 072 1 121 1 437 1 382 260 272 505
Övrig omsättning 7 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -63 -255 -192 3 -247 56 249 -20 165 324
Resultat efter finansnetto -63 -255 -196 14 -204 74 248 22 176 332
Årets resultat -63 -255 -196 14 -124 40 137 16 146 250
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 120 0 0 105 276 261 459 622 469
Omsättningstillgångar 102 176 710 859 807 856 824 552 487 655
Tillgångar 192 296 710 859 912 1 132 1 085 1 012 1 109 1 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 192 285 540 736 722 846 806 789 973 927
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 80 62 0 0 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 11 170 123 190 206 217 223 136 168
Skulder och eget kapital 192 296 710 859 912 1 132 1 085 1 012 1 109 1 124
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 157 - 203 179 176 74 35 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 51 68 72 65 64 28 4 1 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 200 100
Omsättning 7 95 1 295 1 072 1 121 1 437 1 382 260 272 505
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - - 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 437 1 382 130 272 505
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 247 106 27 13 7
Rörelseresultat, EBITDA -63 -255 -192 6 -243 61 254 -15 168 327
Nettoomsättningförändring -100,00% -92,66% 20,80% -4,37% -21,99% 3,98% 431,54% -4,41% -46,14% -%
Du Pont-modellen -% -86,15% -27,04% 1,86% -22,15% 6,71% 23,04% 2,17% 15,78% 29,54%
Vinstmarginal -% -268,42% -14,83% 1,49% -18,02% 5,29% 18,09% 8,46% 64,34% 65,74%
Bruttovinstmarginal -% 15,79% 25,33% 51,59% 24,44% 46,69% 51,45% 100,00% 84,93% 83,96%
Rörelsekapital/omsättning -% 173,68% 41,70% 68,66% 55,04% 45,23% 43,92% 126,54% 129,04% 96,44%
Soliditet 100,00% 96,28% 76,06% 85,68% 79,17% 79,94% 78,50% 77,96% 87,74% 84,40%
Kassalikviditet -% 963,64% 333,53% 56,91% 68,95% 99,03% 141,01% 139,91% 358,09% 389,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...