Visa allt om Soluret Aktiebolag
Visa allt om Soluret Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 223 - 250 - 708 952 1 206 1 855 1 907 1 946
Övrig omsättning - - - - 17 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -185 - -153 - -149 -201 30 118 437 126
Resultat efter finansnetto -186 - -156 - -163 -211 30 85 424 124
Årets resultat -166 - -156 - -163 -25 -14 11 202 89
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 - 74 - 99 99 99 108 138 155
Omsättningstillgångar 111 - 162 - 306 456 632 785 1 127 1 128
Tillgångar 137 - 236 - 406 555 731 892 1 265 1 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -64 - -332 - 111 274 300 408 397 195
Obeskattade reserver 0 - 0 - 0 0 186 161 121 1
Avsättningar (tkr) 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 201 - 568 - 295 282 246 323 747 1 087
Skulder och eget kapital 137 - 236 - 406 555 731 892 1 265 1 283
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 150 100 150 470 250 665
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 190 115 165 141 101
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 47 97 80 204 121 239
Utdelning till aktieägare 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Omsättning 223 - 250 - 725 952 1 206 1 855 1 907 1 946
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 708 952 603 928 954 973
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 317 532 246 500 334 579
Rörelseresultat, EBITDA -185 - -153 - -149 -201 38 128 454 143
Nettoomsättningförändring -% -% -64,69% -% -25,63% -21,06% -34,99% -2,73% -2,00% -%
Du Pont-modellen -135,04% -% -64,83% -% -36,70% -36,22% 5,75% 13,45% 34,55% 9,90%
Vinstmarginal -82,96% -% -61,20% -% -21,05% -21,11% 3,48% 6,47% 22,92% 6,53%
Bruttovinstmarginal 21,52% -% 45,20% -% 64,12% 65,65% 72,80% 82,10% 80,18% 86,69%
Rörelsekapital/omsättning -40,36% -% -162,40% -% 1,55% 18,28% 32,01% 24,91% 19,93% 2,11%
Soliditet -46,72% -% -140,68% -% 27,34% 49,37% 59,79% 58,74% 38,27% 15,25%
Kassalikviditet 55,22% -% 28,52% -% 26,10% 73,76% 168,70% 177,09% 117,67% 80,86%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Årsredovisningen omfattar felaktiga eller olika perioder/orgnr på filmen
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...