Visa allt om Aktiebolaget Kvartilen
Visa allt om Aktiebolaget Kvartilen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 18 65 79 34 48 84 88 76 319 153
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 30 60 0 2 14 22 -38 18 -26
Resultat efter finansnetto 3 30 61 0 2 -38 36 -238 28 0
Årets resultat 3 18 36 0 2 -38 36 -241 17 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 22 22 24 79 56 29 26
Omsättningstillgångar 231 236 186 119 94 97 95 121 437 383
Tillgångar 231 236 186 142 116 121 174 177 466 409
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 148 130 94 94 92 137 101 359 342
Obeskattade reserver 23 23 15 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 58 65 41 48 22 29 37 76 109 67
Skulder och eget kapital 231 236 186 142 116 121 174 177 466 409
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 50 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 100 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 67 20
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 7 0 17 0
Omsättning 18 65 79 34 48 84 88 76 319 153
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 18 65 79 34 48 84 88 76 319 153
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 4 3 3 2 5 4 4 220 98
Rörelseresultat, EBITDA 3 30 60 0 3 15 23 -35 21 -24
Nettoomsättningförändring -72,31% -17,72% 132,35% -29,17% -42,86% -4,55% 15,79% -76,18% 108,50% -%
Du Pont-modellen 1,30% 13,14% 32,80% 0,00% 1,72% 12,40% 20,11% -21,47% 5,79% 0,00%
Vinstmarginal 16,67% 47,69% 77,22% 0,00% 4,17% 17,86% 39,77% -50,00% 8,46% 0,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 961,11% 263,08% 183,54% 208,82% 150,00% 80,95% 65,91% 59,21% 102,82% 206,54%
Soliditet 73,13% 70,31% 76,18% 66,20% 81,03% 76,03% 78,74% 57,06% 77,04% 83,62%
Kassalikviditet 398,28% 363,08% 453,66% 247,92% 427,27% 334,48% 256,76% 159,21% 400,92% 571,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...