Visa allt om Wolsi Gustafsson Eftr. Hand- och Pressförgyllning Aktiebolag
Visa allt om Wolsi Gustafsson Eftr. Hand- och Pressförgyllning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 272 235 247 272 359 362 392 531 506 491
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 78 80 76 55 23 36 -54 47 51 -12
Resultat efter finansnetto 78 81 78 57 26 38 -45 49 56 2
Årets resultat 43 46 45 31 12 32 -27 23 48 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 13 15 19 22 26 29 25
Omsättningstillgångar 463 408 383 301 300 306 337 385 359 344
Tillgångar 463 408 383 314 315 325 359 410 388 368
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 308 285 259 233 222 230 218 265 282 284
Obeskattade reserver 86 65 45 25 11 3 0 19 4 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 69 57 79 56 82 92 141 127 102 84
Skulder och eget kapital 463 408 383 314 315 325 359 410 388 368
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 42 36 36 90 166 165 165 165 149 164
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 42 36 36 12 12 12 96 96 64 77
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 7 7 31 56 56 82 85 64 65
Utdelning till aktieägare 40 20 20 20 20 20 20 20 40 50
Omsättning 272 235 247 272 359 362 392 531 506 492
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 136 118 124 136 180 181 196 266 253 246
Personalkostnader per anställd (tkr) 48 42 38 67 119 117 174 182 141 159
Rörelseresultat, EBITDA 78 80 89 57 26 39 -51 50 54 -10
Nettoomsättningförändring 15,74% -4,86% -9,19% -24,23% -0,83% -7,65% -26,18% 4,94% 3,05% -%
Du Pont-modellen 16,85% 19,85% 20,10% 18,15% 8,25% 11,38% -12,53% 13,41% 14,43% 0,54%
Vinstmarginal 28,68% 34,47% 31,17% 20,96% 7,24% 10,22% -11,48% 10,36% 11,07% 0,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,19% 99,26% 98,61% 98,62% 97,96% 95,67% 95,85% 95,72%
Rörelsekapital/omsättning 144,85% 149,36% 123,08% 90,07% 60,72% 59,12% 50,00% 48,59% 50,79% 52,95%
Soliditet 81,01% 82,28% 76,79% 80,07% 73,05% 71,45% 60,72% 67,97% 73,42% 77,17%
Kassalikviditet 671,01% 715,79% 484,81% 537,50% 365,85% 332,61% 239,01% 303,15% 351,96% 409,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...