Visa allt om MVB Öst AB
Visa allt om MVB Öst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 378 801 401 658 437 531 432 463 238 271 230 613 171 429 146 190 259 528 195 164
Övrig omsättning 36 - 109 - - - 46 - 72 -
Rörelseresultat (EBIT) 20 302 19 936 28 598 21 047 921 8 482 17 160 10 144 15 068 2 635
Resultat efter finansnetto 18 202 18 365 26 215 19 547 3 722 7 844 15 504 12 718 16 328 2 942
Årets resultat 3 503 3 681 9 289 3 744 1 598 3 720 10 704 9 140 8 367 1 929
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 934 382 675 1 337 1 307 1 229 1 328 1 406 828 1 020
Omsättningstillgångar 131 035 162 743 179 043 179 703 155 618 87 339 102 814 94 060 85 945 98 130
Tillgångar 131 969 163 125 179 719 181 039 156 925 88 568 104 142 95 466 86 773 99 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 958 17 456 18 775 9 485 5 742 12 144 18 424 21 221 13 081 4 713
Obeskattade reserver 18 259 15 341 12 576 10 988 7 732 6 540 4 235 4 107 4 234 243
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 97 753 130 328 148 368 160 565 143 452 69 884 81 483 70 138 69 458 94 193
Skulder och eget kapital 131 969 163 125 179 719 181 039 156 925 88 568 104 142 95 466 86 773 99 150
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 648 1 288 1 272 668 794 1 023 1 460 2 510 2 974 1 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 1 320 - -
Löner till övriga anställda 33 300 31 082 32 797 28 274 23 903 19 549 17 786 19 092 16 501 13 415
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 136 12 233 12 404 10 870 9 799 7 938 7 434 8 213 7 883 6 176
Utdelning till aktieägare 5 000 5 000 5 000 0 0 8 000 10 000 13 500 1 000 0
Omsättning 378 837 401 658 437 640 432 463 238 271 230 613 171 475 146 190 259 600 195 164
Nyckeltal
Antal anställda 69 75 74 67 56 48 45 48 48 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 490 5 355 5 913 6 455 4 255 4 804 3 810 3 046 5 407 4 760
Personalkostnader per anställd (tkr) 742 642 680 674 679 648 653 680 599 550
Rörelseresultat, EBITDA 20 370 20 060 28 914 21 473 1 351 8 899 17 553 10 487 15 416 2 991
Nettoomsättningförändring -5,69% -8,20% 1,17% 81,50% 3,32% 34,52% 17,26% -43,67% 32,98% -%
Du Pont-modellen 13,80% 11,30% 14,62% 11,11% 2,68% 8,99% 15,01% 13,38% 18,90% 3,04%
Vinstmarginal 4,81% 4,59% 6,01% 4,65% 1,77% 3,45% 9,12% 8,74% 6,32% 1,55%
Bruttovinstmarginal 20,53% 18,43% 19,96% 16,87% 18,81% 19,98% 30,49% 32,57% 18,79% 15,15%
Rörelsekapital/omsättning 8,79% 8,07% 7,01% 4,43% 5,11% 7,57% 12,44% 16,36% 6,35% 2,02%
Soliditet 22,88% 18,04% 15,90% 9,71% 7,29% 19,15% 20,69% 25,33% 18,59% 4,93%
Kassalikviditet 134,05% 124,87% 120,67% 111,92% 108,48% 124,98% 126,18% 134,11% 123,68% 104,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...