Visa allt om Israelssons Möbler Aktiebolag
Visa allt om Israelssons Möbler Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 809 4 609 5 113 5 671 5 689 6 252 6 300 4 926 8 316 8 242
Övrig omsättning 2 - - 25 - - - - 80 -
Rörelseresultat (EBIT) -94 -298 -357 247 -705 153 -140 273 -272 -392
Resultat efter finansnetto -112 -310 -277 268 -691 162 -129 288 -222 -383
Årets resultat -112 -304 -275 283 -462 93 21 156 37 9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 708 1 774 1 869 1 968 2 131 2 288 2 446 2 587 2 663 2 819
Omsättningstillgångar 1 365 1 581 1 731 2 072 1 834 2 478 2 315 2 574 2 953 2 546
Tillgångar 3 072 3 355 3 600 4 041 3 965 4 766 4 761 5 161 5 616 5 365
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 421 2 533 2 837 3 312 3 029 3 612 3 518 3 497 3 491 3 605
Obeskattade reserver 0 0 7 8 23 251 220 383 313 599
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 180 270 0 0 0 0 0 164 51 0
Kortfristiga skulder 471 552 757 721 913 903 1 022 1 117 1 760 1 161
Skulder och eget kapital 3 072 3 355 3 600 4 041 3 965 4 766 4 761 5 161 5 616 5 365
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 642 635 366 652 885
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 706 705 762 728 821 8 9 136 323 327
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 309 339 307 298 334 288 279 154 332 398
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 0 120 0 0 150 150
Omsättning 4 811 4 609 5 113 5 696 5 689 6 252 6 300 4 926 8 396 8 242
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 405 2 305 2 557 2 836 2 845 3 126 3 150 1 642 2 772 2 747
Personalkostnader per anställd (tkr) 512 533 537 514 583 479 463 220 440 538
Rörelseresultat, EBITDA 3 -203 -257 410 -548 311 21 378 -116 -231
Nettoomsättningförändring 4,34% -9,86% -9,84% -0,32% -9,01% -0,76% 27,89% -% 0,90% -%
Du Pont-modellen -3,06% -8,88% -7,67% 6,61% -17,40% 3,44% -2,71% 5,68% -3,95% -6,90%
Vinstmarginal -1,95% -6,47% -5,40% 4,71% -12,13% 2,62% -2,05% 5,95% -2,67% -4,49%
Bruttovinstmarginal 35,50% 35,86% 31,90% 37,97% 25,38% 32,07% 27,16% 35,36% 23,94% 25,83%
Rörelsekapital/omsättning 18,59% 22,33% 19,05% 23,82% 16,19% 25,19% 20,52% 29,58% 14,35% 16,80%
Soliditet 78,81% 75,50% 78,96% 82,11% 76,82% 79,67% 77,30% 73,10% 66,17% 75,23%
Kassalikviditet 54,14% 61,05% 71,99% 116,23% 88,06% 144,52% 92,27% 97,85% 87,95% 109,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...