Visa allt om HosHannah Lilja AB
Visa allt om HosHannah Lilja AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 347 333 289 381 406 543 626 665 725 727
Övrig omsättning - - 27 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 8 0 -12 25 -10 -58 43 -5 8
Resultat efter finansnetto 4 9 0 -12 25 -10 -58 32 -4 8
Årets resultat 4 9 0 -12 17 -10 -58 18 -5 5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 6 10 14 18 0 19 20
Omsättningstillgångar 77 80 79 81 72 78 90 187 197 172
Tillgångar 77 80 81 87 82 92 108 187 216 192
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 34 25 25 38 20 30 88 70 75
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 39 46 56 62 45 35 78 99 146 116
Skulder och eget kapital 77 80 81 87 82 92 108 187 216 192
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 71 74 0 - 60 - 18 247 316 327
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 79 117 0 190 231 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 31 28 33 23 78 113 144 162 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 347 333 316 381 406 543 626 665 725 727
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 347 333 289 381 406 272 313 333 363 364
Personalkostnader per anställd (tkr) 113 109 109 155 90 135 181 197 246 248
Rörelseresultat, EBITDA 4 10 4 -8 29 -6 -56 44 -4 9
Nettoomsättningförändring 4,20% 15,22% -24,15% -6,16% -25,23% -13,26% -5,86% -8,28% -0,28% -%
Du Pont-modellen 5,19% 10,00% 0,00% -13,79% 30,49% -10,87% -53,70% 23,53% -1,85% 4,17%
Vinstmarginal 1,15% 2,40% 0,00% -3,15% 6,16% -1,84% -9,27% 6,62% -0,55% 1,10%
Bruttovinstmarginal 71,76% 72,97% 62,63% 68,77% 67,98% 79,19% 84,82% 89,02% 89,24% 88,72%
Rörelsekapital/omsättning 10,95% 10,21% 7,96% 4,99% 6,65% 7,92% 1,92% 13,23% 7,03% 7,70%
Soliditet 49,35% 42,50% 30,86% 28,74% 46,34% 21,74% 27,78% 47,06% 32,41% 39,06%
Kassalikviditet 141,03% 119,57% 103,57% 77,42% 75,56% 111,43% 46,15% 142,42% 112,33% 114,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...