Visa allt om Otto Perssons Eftr Aktiebolag
Visa allt om Otto Perssons Eftr Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Nettoomsättning 42 50 50 64 61 64 99 76 1 876 1 570
Övrig omsättning - 10 - - - - 27 1 211 13
Rörelseresultat (EBIT) 8 -2 -3 -4 2 -12 35 -14 76 -50
Resultat efter finansnetto 8 -2 -3 -4 2 -12 35 -188 143 -81
Årets resultat 8 -2 -3 -4 2 -12 35 -188 143 -81
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 200 3
Omsättningstillgångar 103 94 96 90 96 119 140 130 140 603
Tillgångar 103 94 96 90 96 119 140 130 340 606
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 75 77 80 84 81 93 58 246 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 20 20 10 12 38 46 72 93 503
Skulder och eget kapital 103 94 96 90 96 119 140 130 340 606
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 285 397
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 2 96 121
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 42 60 50 64 61 64 126 77 2 087 1 583
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 42 50 50 64 61 64 99 76 625 523
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 2 127 177
Rörelseresultat, EBITDA 8 -2 -3 -4 2 -12 35 -14 76 -24
Nettoomsättningförändring -16,00% 0,00% -21,88% 4,92% -4,69% -35,35% 30,26% -95,95% 19,49% -%
Du Pont-modellen 7,77% -2,13% -3,12% -4,44% 2,08% -10,08% 25,00% -10,00% 41,76% -8,25%
Vinstmarginal 19,05% -4,00% -6,00% -6,25% 3,28% -18,75% 35,35% -17,11% 7,57% -3,18%
Bruttovinstmarginal 26,19% 6,00% 14,00% 7,81% 18,03% 1,56% 27,27% 11,84% 30,60% 49,04%
Rörelsekapital/omsättning 195,24% 148,00% 152,00% 125,00% 137,70% 126,56% 94,95% 76,32% 2,51% 6,37%
Soliditet 80,58% 79,79% 80,21% 88,89% 87,50% 68,07% 66,43% 44,62% 72,35% 17,00%
Kassalikviditet 271,43% 225,00% 225,00% 450,00% 416,67% 178,95% 191,30% 101,39% 78,49% 11,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...