Visa allt om Helenelunds Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Helenelunds Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 147 133 200 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 205 200
Rörelseresultat (EBIT) -6 -5 -4 -5 -9 25 10 7 9 8
Resultat efter finansnetto 746 213 14 -5 -9 26 10 -4 9 8
Årets resultat 629 166 14 -5 -9 20 7 -1 6 531
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 542 3 790 3 592 3 578 3 590 3 659 3 711 3 635 3 838 3 659
Omsättningstillgångar 9 15 0 0 0 0 7 7 21 208
Tillgångar 4 551 3 805 3 592 3 578 3 590 3 659 3 718 3 642 3 859 3 867
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 377 3 748 3 582 3 568 3 573 3 582 3 622 3 615 3 616 3 610
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 174 57 10 10 17 77 96 26 236 250
Skulder och eget kapital 4 551 3 805 3 592 3 578 3 590 3 659 3 718 3 642 3 859 3 867
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 147 133 200 205 200
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -5 -4 -5 -9 145 132 188 190 189
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% 10,53% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 0,71% 0,27% 0,19% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 17,69% 7,52% 3,50% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -52,38% -66,92% -9,50% -% -%
Soliditet 96,18% 98,50% 99,72% 99,72% 99,53% 97,90% 97,42% 99,26% 93,83% 93,48%
Kassalikviditet 5,17% 26,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,29% 26,92% 8,90% 83,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...