Visa allt om Göran Finnberg Aktiebolag
Visa allt om Göran Finnberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 27 16 15 111 48 121 180 143 285 248
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -13 -27 -4 30 -123 -80 -52 -39 -13
Resultat efter finansnetto -4 -16 -27 -4 30 -123 -80 -57 -44 -13
Årets resultat -4 -16 -27 -4 30 -123 -80 -57 -44 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 3 4 28
Omsättningstillgångar 102 90 106 104 120 118 100 63 43 45
Tillgångar 102 90 106 104 120 118 103 66 47 73
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 79 23 39 66 69 40 -437 -357 -300 -256
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 57 61 0 25 42 479 368 285 270
Kortfristiga skulder 17 9 6 37 26 37 61 54 63 59
Skulder och eget kapital 102 90 106 104 120 118 103 66 47 73
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 136 96 96 96 94
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 43 33 53 59 51
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 16 15 111 48 121 180 143 285 248
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 121 180 143 285 248
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 179 129 152 155 145
Rörelseresultat, EBITDA -4 -13 -27 -4 30 -120 -80 -51 -15 20
Nettoomsättningförändring 68,75% 6,67% -86,49% 131,25% -60,33% -32,78% 25,87% -49,82% 14,92% -%
Du Pont-modellen -3,92% -14,44% -25,47% -3,85% 25,00% -104,24% -77,67% -78,79% -82,98% -17,81%
Vinstmarginal -14,81% -81,25% -180,00% -3,60% 62,50% -101,65% -44,44% -36,36% -13,68% -5,24%
Bruttovinstmarginal 37,04% 18,75% 60,00% 69,37% 93,75% 82,64% 71,67% 90,21% 67,37% 84,27%
Rörelsekapital/omsättning 314,81% 506,25% 666,67% 60,36% 195,83% 66,94% 21,67% 6,29% -7,02% -5,65%
Soliditet 77,45% 25,56% 36,79% 63,46% 57,50% 33,90% -424,27% -540,91% -638,30% -350,68%
Kassalikviditet 529,41% 1 000,00% 1 766,67% 281,08% 461,54% 318,92% 163,93% 116,67% 68,25% 76,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...