Visa allt om Ewa Isaksson Revision Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 846 211 138 308 175 202 235 313 204 226
Övrig omsättning - 702 720 700 721 652 634 557 725 809
Rörelseresultat (EBIT) 309 565 322 357 326 205 210 272 358 432
Resultat efter finansnetto 312 611 329 389 335 228 234 314 381 433
Årets resultat 217 406 222 267 211 166 126 185 198 234
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 938 1 642 2 730 1 507 1 772 1 265 875 850 726 689
Omsättningstillgångar 587 708 522 1 424 751 1 047 1 322 1 128 1 069 860
Tillgångar 2 524 2 350 3 252 2 931 2 523 2 312 2 197 1 978 1 795 1 549
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 393 1 346 1 950 1 728 1 461 1 250 1 084 957 772 663
Obeskattade reserver 710 678 593 577 576 534 538 486 437 338
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 422 326 709 626 486 529 575 534 585 548
Skulder och eget kapital 2 524 2 350 3 252 2 931 2 523 2 312 2 197 1 978 1 795 1 549
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 398 305 391 389 349 327 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 50 - 80 48 31 63 50
Löner till övriga anställda 201 203 - 0 0 0 4 0 3 14
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 21 75 - 187 159 188 191 182 166 167
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Omsättning 846 913 858 1 008 896 854 869 870 929 1 035
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 846 211 - 308 175 202 235 313 204 226
Personalkostnader per anställd (tkr) 272 301 - 601 452 601 609 554 525 558
Rörelseresultat, EBITDA 309 565 322 357 365 206 211 273 359 433
Nettoomsättningförändring 300,95% 52,90% -55,19% 76,00% -13,37% -14,04% -24,92% 53,43% -9,73% -%
Du Pont-modellen 12,48% 26,04% 10,55% 13,37% 13,44% 10,08% 10,92% 16,23% 21,50% 28,34%
Vinstmarginal 37,23% 290,05% 248,55% 127,27% 193,71% 115,35% 102,13% 102,56% 189,22% 194,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,50% 181,04% -135,51% 259,09% 151,43% 256,44% 317,87% 189,78% 237,25% 138,05%
Soliditet 77,13% 79,78% 73,40% 73,46% 74,73% 71,09% 66,97% 66,07% 60,54% 58,51%
Kassalikviditet 139,10% 217,18% 73,62% 227,48% 154,53% 197,92% 229,91% 211,24% 182,74% 156,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...