Visa allt om Ewa Isaksson Revision Aktiebolag
Visa allt om Ewa Isaksson Revision Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 118 846 211 138 308 175 202 235 313 204
Övrig omsättning - - 702 720 700 721 652 634 557 725
Rörelseresultat (EBIT) 572 309 565 322 357 326 205 210 272 358
Resultat efter finansnetto 574 312 611 329 389 335 228 234 314 381
Årets resultat 376 217 406 222 267 211 166 126 185 198
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 228 1 938 1 642 2 730 1 507 1 772 1 265 875 850 726
Omsättningstillgångar 595 587 708 522 1 424 751 1 047 1 322 1 128 1 069
Tillgångar 2 823 2 524 2 350 3 252 2 931 2 523 2 312 2 197 1 978 1 795
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 608 1 393 1 346 1 950 1 728 1 461 1 250 1 084 957 772
Obeskattade reserver 796 710 678 593 577 576 534 538 486 437
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 419 422 326 709 626 486 529 575 534 585
Skulder och eget kapital 2 823 2 524 2 350 3 252 2 931 2 523 2 312 2 197 1 978 1 795
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 398 305 391 389 349 327
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 50 - 80 48 31 63
Löner till övriga anställda 185 201 203 - 0 0 0 4 0 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 27 21 75 - 187 159 188 191 182 166
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 118 846 913 858 1 008 896 854 869 870 929
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 118 846 211 - 308 175 202 235 313 204
Personalkostnader per anställd (tkr) 282 272 301 - 601 452 601 609 554 525
Rörelseresultat, EBITDA 572 309 565 322 357 365 206 211 273 359
Nettoomsättningförändring 32,15% 300,95% 52,90% -55,19% 76,00% -13,37% -14,04% -24,92% 53,43% -%
Du Pont-modellen 20,33% 12,48% 26,04% 10,55% 13,37% 13,44% 10,08% 10,92% 16,23% 21,50%
Vinstmarginal 51,34% 37,23% 290,05% 248,55% 127,27% 193,71% 115,35% 102,13% 102,56% 189,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,74% 19,50% 181,04% -135,51% 259,09% 151,43% 256,44% 317,87% 189,78% 237,25%
Soliditet 78,95% 77,13% 79,78% 73,40% 73,46% 74,73% 71,09% 66,97% 66,07% 60,54%
Kassalikviditet 142,00% 139,10% 217,18% 73,62% 227,48% 154,53% 197,92% 229,91% 211,24% 182,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...