Visa allt om PRINTme in Sweden AB
Visa allt om PRINTme in Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 159 196 560 1 755 1 987 2 251 2 335 2 919 2 666 2 705
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 -20 7 91 -26 85 32 111 -69 189
Resultat efter finansnetto 1 -21 -9 12 -100 24 -16 77 -97 159
Årets resultat 1 -21 -9 12 -100 24 -16 77 -97 125
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 3 5 10 14 24
Omsättningstillgångar 65 53 91 726 893 952 801 794 677 881
Tillgångar 65 53 91 726 894 955 806 803 692 905
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 28 49 57 46 56 32 48 -29 67
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 4 17 234 345 372 366 454 472 428
Kortfristiga skulder 20 21 25 434 504 528 409 302 249 410
Skulder och eget kapital 65 53 91 726 894 955 806 803 692 905
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 75 - 0 0 - 384 334 408 348 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 90 55 130 289 0 0 2 7 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 28 26 59 124 153 152 225 218 196
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 159 196 560 1 755 1 987 2 251 2 335 2 919 2 666 2 705
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 159 196 560 878 994 1 126 1 168 1 460 1 333 1 353
Personalkostnader per anställd (tkr) 83 118 83 97 209 272 245 321 288 289
Rörelseresultat, EBITDA 2 -20 7 92 -24 87 36 116 -48 209
Nettoomsättningförändring -18,88% -65,00% -68,09% -11,68% -11,73% -3,60% -20,01% 9,49% -1,44% -%
Du Pont-modellen 3,08% -37,74% 7,69% 12,40% -2,91% 8,90% 3,97% 13,82% -9,97% 20,88%
Vinstmarginal 1,26% -10,20% 1,25% 5,13% -1,31% 3,78% 1,37% 3,80% -2,59% 6,99%
Bruttovinstmarginal 94,34% 92,35% 43,57% 35,50% 36,59% 42,34% 38,46% 39,29% 36,61% 44,40%
Rörelsekapital/omsättning 28,30% 16,33% 11,79% 16,64% 19,58% 18,84% 16,79% 16,86% 16,05% 17,41%
Soliditet 44,62% 52,83% 53,85% 7,85% 5,15% 5,86% 3,97% 5,98% -4,19% 7,40%
Kassalikviditet 325,00% 252,38% 364,00% 98,16% 91,67% 99,05% 80,20% 88,74% 72,29% 97,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...