Visa allt om Specialkonstruktioner i Dorotea Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Nettoomsättning 2 482 4 620 5 107 5 585 5 297 6 480 5 720 7 224 6 681 6 864
Övrig omsättning 115 - - 576 137 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 287 -821 -236 -721 -69 149 186 545 818 842
Resultat efter finansnetto 36 -1 212 -930 -1 142 -308 14 102 378 599 592
Årets resultat 36 -1 212 -930 -387 -6 2 69 186 243 49
Balansräkningar (tkr)
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 634 5 176 6 013 6 689 2 203 2 045 1 750 1 919 2 069 2 357
Omsättningstillgångar 2 729 2 197 2 705 2 508 3 602 3 048 2 645 2 750 2 840 2 030
Tillgångar 7 363 7 373 8 718 9 197 5 805 5 093 4 395 4 669 4 909 4 387
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 398 -1 434 -222 708 644 650 671 647 506 308
Obeskattade reserver 0 0 0 0 755 1 057 1 052 1 047 928 666
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 696 4 910 5 681 5 567 110 83 313 581 1 830 1 956
Kortfristiga skulder 3 065 3 897 3 259 2 922 4 294 3 303 2 359 2 395 1 645 1 457
Skulder och eget kapital 7 363 7 373 8 718 9 197 5 805 5 093 4 395 4 669 4 909 4 387
Löner & utdelning (tkr)
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-12
Löner till styrelse & VD 77 277 312 284 284 282 277 236 256 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 620 1 281 1 461 1 618 1 508 1 622 1 455 1 453 1 420 1 404
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 171 350 439 556 518 677 550 567 555 626
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 23 44 45 45
Omsättning 2 597 4 620 5 107 6 161 5 434 6 480 5 720 7 224 6 681 6 864
Nyckeltal
Antal anställda 4 7 7 8 8 8 8 8 8 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 621 660 730 698 662 810 715 903 835 686
Personalkostnader per anställd (tkr) 219 274 318 322 294 317 290 287 289 236
Rörelseresultat, EBITDA 883 19 603 -342 220 456 480 843 1 108 1 183
Nettoomsättningförändring -46,28% -9,54% -8,56% 5,44% -18,26% 13,29% -20,82% 8,13% -2,67% -%
Du Pont-modellen 3,90% -11,00% -2,66% -7,80% -1,19% 3,16% 4,78% 11,82% 16,74% 19,26%
Vinstmarginal 11,56% -17,55% -4,54% -12,84% -1,30% 2,48% 3,67% 7,64% 12,30% 12,31%
Bruttovinstmarginal 82,27% 64,05% 63,25% 57,82% 60,60% 51,84% 68,30% 58,80% 62,54% 67,60%
Rörelsekapital/omsättning -13,54% -36,80% -10,85% -7,41% -13,06% -3,94% 5,00% 4,91% 17,89% 8,35%
Soliditet -18,99% -19,45% -2,55% 7,70% 20,46% 27,71% 32,50% 30,00% 23,92% 17,95%
Kassalikviditet 24,76% 6,31% 15,46% 25,33% 43,25% 40,75% 48,28% 59,25% 83,22% 31,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...