Visa allt om PROBATUS Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 115 348 185
Övrig omsättning - - - - - - - 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -36 -6 0 0 -6 -119 -27 -5 -18
Resultat efter finansnetto -9 -35 -4 2 0 -6 -125 -25 -14 -29
Årets resultat -9 -35 -4 2 0 -6 -96 -4 3 0
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 130 163 164 164 164 164 219 260 14
Omsättningstillgångar 135 150 149 179 179 183 184 289 352 507
Tillgångar 135 279 312 343 343 347 348 508 612 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 60 95 99 97 96 103 104 108 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 28 52 94
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 82 163 161 189 189 189 186 328 344 243
Kortfristiga skulder 2 57 56 55 57 61 60 48 107 80
Skulder och eget kapital 135 279 312 343 343 347 348 508 612 522
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 123 348 185
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 -3 -5 0 0 -6 -64 28 10 -12
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -66,95% 88,11% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -4,72% -0,65% -3,26%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -20,87% -1,15% -9,19%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 83,91% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 209,57% 70,40% 230,81%
Soliditet 37,78% 21,51% 30,45% 28,86% 28,28% 27,67% 29,60% 24,44% 23,76% 33,08%
Kassalikviditet 6 750,00% 263,16% 266,07% 325,45% 314,04% 300,00% 306,67% 602,08% 328,97% 633,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...