Visa allt om PROBATUS Aktiebolag
Visa allt om PROBATUS Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 115 348
Övrig omsättning - - - - - - - - 8 -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -9 -36 -6 0 0 -6 -119 -27 -5
Resultat efter finansnetto -13 -9 -35 -4 2 0 -6 -125 -25 -14
Årets resultat -13 -9 -35 -4 2 0 -6 -96 -4 3
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 130 163 164 164 164 164 219 260
Omsättningstillgångar 134 135 150 149 179 179 183 184 289 352
Tillgångar 134 135 279 312 343 343 347 348 508 612
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 51 60 95 99 97 96 103 104 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 28 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 83 82 163 161 189 189 189 186 328 344
Kortfristiga skulder 1 2 57 56 55 57 61 60 48 107
Skulder och eget kapital 134 135 279 312 343 343 347 348 508 612
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 123 348
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -13 -9 -3 -5 0 0 -6 -64 28 10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -66,95% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -4,72% -0,65%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -20,87% -1,15%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 83,91%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 209,57% 70,40%
Soliditet 37,31% 37,78% 21,51% 30,45% 28,86% 28,28% 27,67% 29,60% 24,44% 23,76%
Kassalikviditet 13 400,00% 6 750,00% 263,16% 266,07% 325,45% 314,04% 300,00% 306,67% 602,08% 328,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...