Visa allt om Cancale Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om Cancale Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 71 543 947 279 187 377 13 179 34 131 56 723
Övrig omsättning 5 - - - - 62 - - 180 110
Rörelseresultat (EBIT) -695 -710 -698 -909 -2 439 -1 631 -3 867 -6 208 -3 990 -1 431
Resultat efter finansnetto -765 -3 877 -1 565 -2 265 -3 134 -8 019 -2 430 -24 794 33 576 8 406
Årets resultat 397 975 6 457 3 650 -40 -5 765 680 -18 020 17 223 2 765
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 556 6 846 10 630 11 017 11 858 24 051 32 542 51 893 122 081 138 265
Omsättningstillgångar 159 452 2 085 4 277 10 199 217 1 073 10 785 100 945 23 672
Tillgångar 6 715 7 298 12 715 15 294 22 057 24 268 33 615 62 678 223 026 161 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -262 -659 -1 634 -8 091 -11 741 -12 707 -6 945 -7 625 96 395 79 172
Obeskattade reserver 5 034 6 196 12 201 22 284 28 568 30 258 32 634 35 744 49 802 44 541
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 009 1 960 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 943 1 761 2 148 1 101 4 221 4 757 7 926 34 559 76 829 38 224
Skulder och eget kapital 6 715 7 298 12 715 15 294 22 057 24 268 33 615 62 678 223 026 161 937
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 500 500 500 500 500 400 300 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 416 440 211 503 188 170 560 448 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 131 138 223 315 195 307 477 343 97 61
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 0
Omsättning 30 71 543 947 279 249 377 13 179 34 311 56 833
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 71 543 947 279 187 189 6 590 34 131 56 723
Personalkostnader per anställd (tkr) - 578 934 1 325 887 989 907 616 397 266
Rörelseresultat, EBITDA -695 -710 -698 -909 -2 430 -1 616 -3 839 -6 185 -3 948 -1 299
Nettoomsättningförändring -64,79% -86,92% -42,66% 239,43% 49,20% -50,40% -97,14% -61,39% -39,83% -%
Du Pont-modellen -2,64% 9,59% -5,00% -5,53% 185,46% -4,87% 0,17% -34,27% 16,91% 7,64%
Vinstmarginal -708,00% 985,92% -117,13% -89,23% 14 661,65% -632,62% 15,12% -162,97% 110,49% 21,80%
Bruttovinstmarginal 72,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -16,81% -6,19% 2,00%
Rörelsekapital/omsättning -7 136,00% -1 843,66% -11,60% 335,37% 2 142,65% -2 427,81% -1 817,77% -180,39% 70,66% -25,65%
Soliditet 54,57% 57,19% 62,00% 54,48% 42,23% 39,53% 50,89% 28,89% 59,30% 68,69%
Kassalikviditet 8,18% 25,67% 97,07% 388,47% 241,63% 4,56% 13,54% 31,21% 111,68% 7,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...