Visa allt om G Johansson Gräv Aktiebolag
Visa allt om G Johansson Gräv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 59 7 6 10 23 10 22 53 695 1 565
Övrig omsättning - 28 - - 54 - 7 300 - -
Rörelseresultat (EBIT) -49 -49 -120 -144 -48 -136 -275 -86 -316 -196
Resultat efter finansnetto -45 21 -25 -126 -32 -54 -203 -78 -287 -171
Årets resultat -45 21 -18 -126 -23 -5 -56 53 -7 101
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 221 1 040 507 1 211 1 214 1 221 913 900 1 685 1 931
Omsättningstillgångar 348 599 1 131 513 589 626 1 007 1 343 715 961
Tillgångar 1 569 1 639 1 638 1 724 1 803 1 847 1 921 2 244 2 400 2 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 247 1 293 1 272 1 290 1 416 1 439 1 443 1 500 1 447 1 454
Obeskattade reserver 0 0 0 7 7 16 64 212 372 652
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 27 42 42 31 31 31 48 54 127
Kortfristiga skulder 311 320 324 385 349 362 381 485 528 660
Skulder och eget kapital 1 569 1 639 1 638 1 724 1 803 1 847 1 921 2 244 2 400 2 893
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 17 181 524
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 5 106 163
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 59 35 6 10 77 10 29 353 695 1 565
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 22 53 695 783
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 19 299 364
Rörelseresultat, EBITDA -49 -49 -113 -136 -32 -68 -197 148 -28 193
Nettoomsättningförändring 742,86% 16,67% -40,00% -56,52% 130,00% -54,55% -58,49% -92,37% -55,59% -%
Du Pont-modellen -2,80% 1,28% -1,53% -7,31% -1,77% -2,87% -10,52% -1,78% -11,62% -5,57%
Vinstmarginal -74,58% 300,00% -416,67% -1 260,00% -139,13% -530,00% -918,18% -75,47% -40,14% -10,29%
Bruttovinstmarginal 54,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 62,71% 3 985,71% 13 450,00% 1 280,00% 1 043,48% 2 640,00% 2 845,45% 1 618,87% 26,91% 19,23%
Soliditet 79,48% 78,89% 77,66% 75,13% 78,82% 78,55% 77,57% 73,65% 71,45% 66,49%
Kassalikviditet 111,90% 187,19% 349,07% 133,25% 168,77% 172,93% 264,30% 276,91% 135,42% 145,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...