Visa allt om Karelkamen Confectionary AB
Visa allt om Karelkamen Confectionary AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 158 0 0 0 0 0 0 51 670 58 022
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 239 5 065
Rörelseresultat (EBIT) -1 157 -33 -218 -636 -33 -176 -1 255 -6 341 179
Resultat efter finansnetto -1 157 -33 -218 -636 -33 -172 -1 248 -6 961 -31
Årets resultat -1 157 -33 -218 -636 -33 -172 -1 248 -6 961 -31
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 688 12 688 12 688 12 688 13 200 13 575 13 570 0 0 0
Omsättningstillgångar 161 162 4 37 37 19 57 13 796 761 26 922
Tillgångar 12 849 12 850 12 692 12 725 13 237 13 594 13 627 13 796 761 26 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 848 12 849 12 692 12 725 12 943 13 579 13 612 13 784 453 17 416
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699
Kortfristiga skulder 1 1 0 0 294 15 15 12 308 8 807
Skulder och eget kapital 12 849 12 850 12 692 12 725 13 237 13 594 13 627 13 796 761 26 922
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 373 3 592
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 173 1 268
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 002
Omsättning 0 158 0 0 0 0 0 0 52 909 63 087
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 2 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 25 835 4 463
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 610 417
Rörelseresultat, EBITDA -1 157 -33 -218 -636 -33 -176 -1 255 -6 341 1 474
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -% -% -% -100,00% -10,95% -%
Du Pont-modellen -% 1,22% -% -% -% -% -% -% -817,48% 0,96%
Vinstmarginal -% 99,37% -% -% -% -% -% -% -12,04% 0,45%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% -% -% -% -6,30% 15,76%
Rörelsekapital/omsättning -% 101,90% -% -% -% -% -% -% 0,88% 31,22%
Soliditet 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 97,78% 99,89% 99,89% 99,91% 59,53% 64,69%
Kassalikviditet 16 100,00% 16 200,00% -% -% 12,59% 126,67% 380,00% 114 966,67% 247,08% 243,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...