Visa allt om Karelkamen Confectionary AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 *
Nettoomsättning 158 0 0 0 0 0 0 51 670 58 022 53 396
Övrig omsättning - - - - - - - 1 239 5 065 243
Rörelseresultat (EBIT) 157 -33 -218 -636 -33 -176 -1 255 -6 341 179 -
Resultat efter finansnetto 157 -33 -218 -636 -33 -172 -1 248 -6 961 -31 -
Årets resultat 157 -33 -218 -636 -33 -172 -1 248 -6 961 -31 -
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 688 12 688 12 688 13 200 13 575 13 570 0 0 0 37 360
Omsättningstillgångar 162 4 37 37 19 57 13 796 761 26 922 20 244
Tillgångar 12 850 12 692 12 725 13 237 13 594 13 627 13 796 761 26 922 57 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 849 12 692 12 725 12 943 13 579 13 612 13 784 453 17 416 14 197
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 699 29 399
Kortfristiga skulder 1 0 0 294 15 15 12 308 8 807 14 008
Skulder och eget kapital 12 850 12 692 12 725 13 237 13 594 13 627 13 796 761 26 922 57 604
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 373 3 592 7 242
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 173 1 268 3 071
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 10 002 0
Omsättning 158 0 0 0 0 0 0 52 909 63 087 53 639
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 2 13 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 25 835 4 463 1 978
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 610 417 387
Rörelseresultat, EBITDA 157 -33 -218 -636 -33 -176 -1 255 -6 341 1 474 -
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -10,95% 8,66% -%
Du Pont-modellen 1,22% -% -% -% -% -% -% -817,48% 0,96% -%
Vinstmarginal 99,37% -% -% -% -% -% -% -12,04% 0,45% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -6,30% 15,76% -%
Rörelsekapital/omsättning 101,90% -% -% -% -% -% -% 0,88% 31,22% 11,68%
Soliditet 99,99% 100,00% 100,00% 97,78% 99,89% 99,89% 99,91% 59,53% 64,69% 24,65%
Kassalikviditet 16 200,00% -% -% 12,59% 126,67% 380,00% 114 966,67% 247,08% 243,87% 118,66%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-06: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...