Visa allt om MACFIN Aktiebolag
Visa allt om MACFIN Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 1 198 5 072 4 309 10 186 13 693 18 627 22 540 7 849 14 161 14 841
Övrig omsättning - - - - 163 - - - - 234
Rörelseresultat (EBIT) -34 -182 -726 -496 -1 145 695 383 -989 -461 1 150
Resultat efter finansnetto -30 -148 8 187 8 280 -1 112 709 405 -789 -143 6 373
Årets resultat -30 -148 8 187 8 280 -442 562 405 -789 -145 5 887
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 800 2 810 2 822 2 841 2 861 3 835 3 402 3 645 3 258 3 526
Omsättningstillgångar 11 785 11 831 11 970 8 328 6 927 8 200 7 471 10 280 7 986 7 603
Tillgångar 14 585 14 641 14 792 11 169 9 788 12 035 10 874 13 925 11 244 11 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 585 14 615 14 763 11 076 9 296 10 413 9 816 9 411 10 200 10 345
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 470 424 424 424 424
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 25 29 93 491 1 152 634 4 090 619 360
Skulder och eget kapital 14 585 14 641 14 792 11 169 9 788 12 035 10 874 13 925 11 244 11 130
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 636 555 1 311 920 670 600 1 300 800
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 257 260 230 230 365 240
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 277 250 870 802 690 743 1 498 677
Utdelning till aktieägare 0 0 0 4 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 198 5 072 4 309 10 186 13 856 18 627 22 540 7 849 14 161 15 075
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 4 309 10 186 6 847 9 314 11 270 3 925 7 081 7 421
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 917 831 1 200 1 020 820 811 1 619 893
Rörelseresultat, EBITDA -25 -169 -707 -476 -937 986 626 -826 -27 1 472
Nettoomsättningförändring -76,38% 17,71% -57,70% -25,61% -26,49% -17,36% 187,17% -44,57% -4,58% -%
Du Pont-modellen -0,21% -1,00% 55,35% 74,43% -11,34% 5,88% 3,72% -5,67% -1,26% 57,27%
Vinstmarginal -2,50% -2,90% 190,00% 81,61% -8,11% 3,80% 1,80% -10,05% -1,00% 42,95%
Bruttovinstmarginal 10,52% 2,76% 14,06% 7,48% 17,51% 20,67% 12,24% 18,54% 29,11% 24,70%
Rörelsekapital/omsättning 983,72% 232,77% 277,12% 80,85% 47,00% 37,84% 30,33% 78,86% 52,02% 48,80%
Soliditet 100,00% 99,82% 99,80% 99,17% 94,97% 89,40% 93,14% 69,78% 93,43% 95,69%
Kassalikviditet -% 40 752,00% 25 179,31% 5 555,91% 654,58% 379,69% 301,58% 119,02% 957,67% 1 122,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...