Visa allt om Bankeryds Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 577 2 761 3 789 5 148 3 325 3 900 2 554 3 273 3 236 3 174
Övrig omsättning - - 47 - - 1 - - 34 -
Rörelseresultat (EBIT) 601 250 830 841 295 279 85 85 228 234
Resultat efter finansnetto 600 258 906 861 304 286 86 87 235 321
Årets resultat 467 201 665 477 256 279 108 84 199 287
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 330 2 399 2 034 542 765 1 336 1 310 1 380 819 662
Omsättningstillgångar 1 070 659 1 477 2 596 1 329 899 463 587 1 209 1 088
Tillgångar 3 400 3 058 3 511 3 138 2 093 2 235 1 773 1 967 2 028 1 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 837 2 620 2 619 2 153 1 776 1 620 1 391 1 333 1 299 1 150
Obeskattade reserver 210 210 210 210 0 45 139 210 246 293
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 353 228 683 775 317 570 243 424 483 307
Skulder och eget kapital 3 400 3 058 3 511 3 138 2 093 2 235 1 773 1 967 2 028 1 750
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 296 315 310 310 308 255
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 590 604 520 869 362 337 283 261 281 305
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 137 167 197 366 331 328 318 306 306 264
Utdelning till aktieägare 200 250 200 200 100 100 50 50 50 50
Omsättning 3 577 2 761 3 836 5 148 3 325 3 901 2 554 3 273 3 270 3 174
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 789 1 381 1 895 2 574 1 663 1 950 1 277 1 637 1 618 1 587
Personalkostnader per anställd (tkr) 374 394 369 626 503 494 468 439 448 416
Rörelseresultat, EBITDA 753 385 875 911 367 352 155 191 337 342
Nettoomsättningförändring 29,55% -27,13% -26,40% 54,83% -14,74% 52,70% -21,97% 1,14% 1,95% -%
Du Pont-modellen 17,74% 8,50% 25,83% 27,53% 14,62% 12,84% 4,79% 4,52% 11,59% 18,40%
Vinstmarginal 16,86% 9,42% 23,94% 16,78% 9,20% 7,36% 3,33% 2,72% 7,26% 10,14%
Bruttovinstmarginal 48,53% 50,92% 48,03% 47,42% 49,20% 42,08% 50,98% 39,69% 80,44% 81,98%
Rörelsekapital/omsättning 20,04% 15,61% 20,96% 35,37% 30,44% 8,44% 8,61% 4,98% 22,44% 24,61%
Soliditet 88,26% 91,03% 79,00% 73,54% 84,85% 73,97% 84,10% 75,46% 72,79% 77,77%
Kassalikviditet 303,12% 289,04% 216,25% 334,97% 419,24% 157,72% 190,53% 138,44% 250,31% 354,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...