Visa allt om Bankeryds Byggservice Aktiebolag
Visa allt om Bankeryds Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 903 3 577 2 761 3 789 5 148 3 325 3 900 2 554 3 273 3 236
Övrig omsättning 64 - - 47 - - 1 - - 34
Rörelseresultat (EBIT) 541 601 250 830 841 295 279 85 85 228
Resultat efter finansnetto 540 600 258 906 861 304 286 86 87 235
Årets resultat 360 467 201 665 477 256 279 108 84 199
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 930 2 330 2 399 2 034 542 765 1 336 1 310 1 380 819
Omsättningstillgångar 831 1 070 659 1 477 2 596 1 329 899 463 587 1 209
Tillgångar 3 761 3 400 3 058 3 511 3 138 2 093 2 235 1 773 1 967 2 028
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 997 2 837 2 620 2 619 2 153 1 776 1 620 1 391 1 333 1 299
Obeskattade reserver 287 210 210 210 210 0 45 139 210 246
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 477 353 228 683 775 317 570 243 424 483
Skulder och eget kapital 3 761 3 400 3 058 3 511 3 138 2 093 2 235 1 773 1 967 2 028
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 296 315 310 310 308
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 407 590 604 520 869 362 337 283 261 281
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 142 137 167 197 366 331 328 318 306 306
Utdelning till aktieägare 400 200 250 200 200 100 100 50 50 50
Omsättning 3 967 3 577 2 761 3 836 5 148 3 325 3 901 2 554 3 273 3 270
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 952 1 789 1 381 1 895 2 574 1 663 1 950 1 277 1 637 1 618
Personalkostnader per anställd (tkr) 282 374 394 369 626 503 494 468 439 448
Rörelseresultat, EBITDA 660 753 385 875 911 367 352 155 191 337
Nettoomsättningförändring 9,11% 29,55% -27,13% -26,40% 54,83% -14,74% 52,70% -21,97% 1,14% -%
Du Pont-modellen 14,38% 17,74% 8,50% 25,83% 27,53% 14,62% 12,84% 4,79% 4,52% 11,59%
Vinstmarginal 13,86% 16,86% 9,42% 23,94% 16,78% 9,20% 7,36% 3,33% 2,72% 7,26%
Bruttovinstmarginal 37,28% 48,53% 50,92% 48,03% 47,42% 49,20% 42,08% 50,98% 39,69% 80,44%
Rörelsekapital/omsättning 9,07% 20,04% 15,61% 20,96% 35,37% 30,44% 8,44% 8,61% 4,98% 22,44%
Soliditet 85,64% 88,26% 91,03% 79,00% 73,54% 84,85% 73,97% 84,10% 75,46% 72,79%
Kassalikviditet 174,21% 303,12% 289,04% 216,25% 334,97% 419,24% 157,72% 190,53% 138,44% 250,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...