Visa allt om Transportidé i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Transportidé i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 140 767 1 546 1 677 1 831 1 790 1 631 2 196 2 249 2 267
Övrig omsättning 25 1 7 - 3 4 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 210 -51 -60 31 71 -82 -11 60 -73
Resultat efter finansnetto -27 211 -53 -62 29 66 -86 -14 50 -84
Årets resultat -1 167 -53 -54 15 65 -68 -4 15 -19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 13 40 52 0 13 53 114 142
Omsättningstillgångar 189 226 423 181 273 342 208 231 300 286
Tillgångar 189 226 437 221 326 342 221 284 414 427
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 177 177 11 63 117 102 37 105 109 94
Obeskattade reserver 0 26 0 0 9 0 0 18 29 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 21 0 0 0 0 12
Kortfristiga skulder 13 22 426 158 178 240 184 160 276 320
Skulder och eget kapital 189 226 437 221 326 342 221 284 414 427
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 444 395 163 210 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 156 365 457 638 290 278 511 576 892 857
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 12 133 182 201 189 156 181 258 256
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 165 768 1 553 1 677 1 834 1 794 1 632 2 196 2 249 2 267
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 140 384 515 559 610 597 408 549 562 567
Personalkostnader per anställd (tkr) 155 190 199 269 252 241 194 229 277 256
Rörelseresultat, EBITDA -27 210 -48 -48 39 79 -58 50 119 -18
Nettoomsättningförändring -81,75% -50,39% -7,81% -8,41% 2,29% 9,75% -25,73% -2,36% -0,79% -%
Du Pont-modellen -14,29% 93,36% -11,44% -27,15% 9,51% 20,76% -37,10% -3,87% 14,73% -17,10%
Vinstmarginal -19,29% 27,51% -3,23% -3,58% 1,69% 3,97% -5,03% -0,50% 2,71% -3,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 125,71% 26,60% -0,19% 1,37% 5,19% 5,70% 1,47% 3,23% 1,07% -1,50%
Soliditet 93,65% 87,29% 2,52% 28,51% 37,92% 29,82% 16,74% 41,54% 31,37% 22,01%
Kassalikviditet 1 453,85% 1 027,27% 99,30% 114,56% 153,37% 142,50% 113,04% 144,38% 108,70% 89,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...